Muzeum Vysočiny Třebíč

Vláda České republiky v roce 2003 schválila Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Stěžejním bodem Koncepce bylo zřízení regionálních pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu v každém kraji ČR. Zastupitelstvo Kraje Vysočina pověřilo usnesením č. 0145/02/2005/ZK ze dne 29. března 2005 funkcí Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci. Jeho posláním je podílet se trvale na naplňování úkolů v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu. Pracoviště plní funkci informačního, školícího a metodického centra pro území kraje, provádí, vede a koordinuje výzkumy a celokrajskou dokumentaci tradiční lidové kultury a vytváří specializované databáze. Výsledky své činnosti prezentuje formou výstav, publikační a přednáškové činnosti, organizuje folklorní a vzdělávací akce a navrhuje nejvýznamnější projevy tradiční lidové kultury k zápisu na krajské a národní seznamy kulturního dědictví. Ministerstvo kultury každoročně podporuje péči o tradiční lidovou kulturu v jednotlivých krajích cílenými dotačními programy.

Regionální pracoviště tradiční lidové kultury

Muzeum Vysočiny Třebíč
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Kde nás najdete:
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

GPS: 49.2086464N, 15.8860661E             

Více o naší práci zde.

Mgr. Petra Zelenková

Mgr. Petra Zelenková

vedoucí Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury; etnografka
568 824 658
604 481 689
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč
Mgr. Kateřina Křížová

Mgr. Kateřina Křížová

etnografka
568 824 658
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Silva Smutná

etnografka
603 257 689
Detašované pracoviště TLK ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. 5, 595 01 Velká Bíteš

Mgr. Eva Kolajová

rodičovská dovolená

Kontakty na etnografy dalších krajských muzeí:

Dušan Naňák

kurátor sbírek, výstavář, etnograf
569 429 151
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

Etnografka, archivářka, metodik kronikářství
565 323 184
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 12, 393 01 Pelhřimov

Sylva Pospíchalová

dokumentátorka
567 573 884
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 1224/55, 586 01 Jihlava

Užitečné odkazy

Ministerstvo kultury ČR

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

Lidová kultura

Česká národopisná společnost

Horácké folklorní sdružení

Etnografická komise Asociace muzeí a galerií ČR

Elektronická metodická příručka

Kraj Vysočina, kultura a památky (statky...)

Kraj Vysočina, kultura a památky (mistři...)