Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzem Vysočiny Třebič, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení odborné pracovní pozice:
 

etnograf - kurátor entografických sbírek

se zaměřením na plnění úkolů Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu
v Kraji Vysočina.

 

Místo výkonu práce: Muzeum Vysočiny Třebíč, Třebíč
Platová třída: 10. dle Katalogu prací ve veřejných službách a správě
Pracovní poměr: na dobu určitou, zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou
Nástup: možný ihned nebo dle domluvy

 

Požadavky:

Náplň práce:

Nabízíme:

 

V případě zájmu zašlete přihlášku do výběrového řízení s motivačním dopisem a aktuálním životopisem elektronicky
do 15. července 2022 na e-mailovou adresu: z.mrnova@muzeumtr.cz.
Kontaktní osoba: Bc. Zdeňka Mrňová, tel.: 568 408 891.

 

Vybraní uchazeči budou vyzváni k ústnímu pohovoru. Při osobním jednání dále požadujeme doložení platného výpisu z rejstříku trestů a doložení dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.