Muzeum Vysočiny Třebíč

Optimalizace evidence, digitalizace a ochrany sbírek Muzea Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč realizuje v období 2022–2026 projekt Optimalizace evidence, digitalizace a ochrany sbírek Muzea Vysočiny Třebíč. Projekt je podpořený z Integrovaného regionálního operačního programu, 34. výzva IROP – Muzea – SC 4.4 (PR).

Cílem projektu je ochrana sbírkových fondů a jejich uložení, pořízení vybavení pro digitalizaci, modernizace a vybavení konzervátorských dílen, posílení odborné infrastruktury (depozitární uložení, badatelské zázemí) a restaurování.

Doba trvání projektu: 4. 10. 2022 – 31. 12. 2026

Předpokládaný rozpočet projektu: 26 579 758,- Kč

Národní plán obnovy

Podpora projektů kreativního učení 2023/2024

Podpora projektů kreativního učení 2022/2023

Digitalizace kulturního a kreativního sektoru

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

 

Fond malých projektů Rakousko – Česká republika:

_______________________________________________________________________________________________________________

Integrovaný regionální operační program - IROP 2014-2020

 

________________________________________________________________________________________________________________