Muzeum Vysočiny Třebíč

Optimalizace evidence, digitalizace a ochrany sbírek Muzea Vysočiny Třebíč

Národní plán obnovy

Podpora projektů kreativního učení

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

 

Fond malých projektů Rakousko – Česká republika:

_______________________________________________________________________________________________________________

Integrovaný regionální operační program - IROP 2014-2020

 

________________________________________________________________________________________________________________