Muzeum Vysočiny Třebíč

PUBLIKAČNÍ ČINNOST MUZEA

Publikace, které nelze zakoupit.


Publikace vydané muzeem v prodeji 

 

Lidové písně z Podhorácka II.

Lidové písně z Podhorácka II.

Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko

Cena: 250 Kč

Autoři: Marta Toncrová, Silva Smutná

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč a Etnologický ústav Akademie věd České republiky

Odborná spolupráce: Eva Tomášová, Kamila Coufalová

Lidové písně z Podhorácka III.

Lidové písně z Podhorácka III.

Tišnovsko a Bystřicko

Cena: 250 Kč

Autoři: Marta Toncrová, Silva Smutná

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč a Etnologický ústav Akademie věd České republiky

Odborná spolupráce: Eva Tomášová, Kamila Coufalová

Zpěvník z Horácka a Podhorácka

Zpěvník z Horácka a Podhorácka

Cena: 149 Kč

Výběr písní a sestavení zpěvníku: Marta Toncrová

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč a Etnologický ústav Akademie věd České republiky

CD Lidové písně z Podhorácka

CD Lidové písně z Podhorácka

Cena: 85 Kč

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Výběr z trojdílné knižní sbírky. Zpívají zpěváci a zpěvačky z Velkobítešska.

Depozitář Muzea Vysočiny Třebíč

Depozitář Muzea Vysočiny Třebíč

Cena: 110 Kč

Sestavil: Jaroslav Martínek, Jana Simandlová

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

 

Erby na třebíčském zámku

Erby na třebíčském zámku

Autor: Jana Bečková

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Cena: 180 Kč

Lidé. Místa. Osudy.

Lidé. Místa. Osudy.

Cena: 150 Kč

Napsal: Kolektiv autorů

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Katalog provází novými stálými expozicemi na třebíčském zámku. Kniha je členěna stejně jako prohlídkové trasy na čtyři části. Každé téma je po úvodní charakteristice dokresleno a přiblíženo vybraným předmětem spojeným s konkrétním člověkem nebo místem. 

Když byla Třebíč ještě valdštejnská...

Když byla Třebíč ještě valdštejnská...

VYPRODÁNO

Cena: 280 Kč

Autor: Anna Marie Waldstein-Wartenberg

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Memoáry Anny Marie Waldstein-Wartenberg přinášejí autentický vhled do událostí, které vstupovaly do autorčina života a které ovlivňovaly dějiny našeho prostoru v minulém století. Vnímání a prožívání dějinného pohybu i všedních momentů se přitom neomezuje jen na ryze české prostředí (včetně osobního vztahu k Třebíči a okolí), ale ani čistě na německé. Je to pohled středoevropský. Právě propojení v tomto širším kontextu, včetně četných rodových vazeb, umožňuje získat určitý nadhled. Je to originální pohled na to, čím se česká společnost od konce třicátých let minulého století prošla a jak se proměnila, poznamenána prožitkem válečných událostí a tíhou nacistické okupace.

Ondřej Knoll

Ondřej Knoll

Cena: 266 Kč

Autoři: František Gregor, Miroslav Maloušek

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

S Ondřejem Knollem se prostřednictvím jeho díla setkáváme již dlouhá léta. S tím jak jsme se začali před léty zajímat o minulost svého kraje a propadli vášni pro staré pohlednice, vstoupil nenápadně do našich životů, získal tam domovské právo a stal se nám průvodcem na cestě do minulost. Ondřeji Knollovi jsme již věnovali kapitolku v naší knize Náměšť nad Oslavou a okolí ve starých pohlednicích a fotografiích, ale již tehdy nám bylo jasné, že jeho dílo by si zasloužilo větší prostor.

Z jeho produkce jsou nejvíce známy pohlednice z období od poloviny dvacátých let do konce čtyřicátých let, z doby, kdy jeho firma chrlila do oběhu tisíce pohlednic ročně. Ve stínu, ba až zcela neznámá, tak zůstává jeho ranná tvorba, vzniklá do poloviny dvacátých let, které jsme při výběru fotografií pro tuto knihu dali přednost. Vybrané fotografie tvořily většinou předlohu pro výrobu vícezáběrových okénkových pohlednic, které si u Ondřeje Knolla objednávali venkovští hostinští a obchodníci. Tomu odpovídá i námětový rozsah fotografií, který je vlastně stereotypní: celkové záběry obcí, snímky kostelů či kaplí, škol či dalších významných staveb a v neposlední řadě hospod a obchodů objednavatelů. Vzniklá pohlednice tak spojila charakteristické záběry obce a reklamu. Přesto věříme, že dnešnímu čtenáři nebude připadat tento výběr monotónní, a že připomene Ondřeje Knolla jako obrazového kronikáře našeho regionu.
(z předmluvy autorů) 

Ladislav NOVÁK 1925-1999

Ladislav NOVÁK 1925-1999

Cena: 140 Kč

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Redaktorka a autorka textů: Lucie Pálková

Katalog k výstavě v Muzeu Vysočiny Třebíč 28. června - 6. října 2019

 

Ladislav Novák se v českém umění 2. poloviny 20. století prosadil na poli literárním i výtvarném. Byl uznávaným básníkem a výtvarníkem, věnoval se překládání poezie a skládal poezii fónickou. Jeho umělecké aktivity se prolínaly, ovlivňovaly a vzájemně doplňovaly.

Naším krajem 14/2015

Naším krajem 14/2015

Cena: 70 Kč

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Druhá světová válka na Třebíčsku

Cílem naší publikace je připomenout to, co válka přinesla do našeho kraje, čím prošli naši rodiče a prarodiče, co zlého, ale i dobrého prožili a na co je dobré nezapomenout.

Naším krajem 15/2016

Naším krajem 15/2016

Cena: 70 Kč

Napsal: Kolektiv autorů

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Vlastivědné čtení o jihozápadní Moravě

Seznam příspěvků:

Jana Jelínková: Herbář Muzea Vysočiny Třebíč aneb Cesta rostliny z louky až do třebíčského muzejního herbáře

Silva Smutná, Eva Tomášová: Projekt vydání lidových písní z Podhorácka a Horácka

Milena Veselá:Židovské pečetítko ve sbírce judaik

Jaroslav Bašta: Prusko-rakouská vojna a Třebíč v roce 1866

Jiří Kabát: Peřinova Mohyla v Lorenzových sadech

Aneta Chytková: Antonín Kalina - třebíčský hrdina, který zachránil více než 900 dětí z koncentračního tábora Buchenwald

Jaroslav Bašta: Bohumila Jurková - totálně nasazená kadeřnice, Jan Bartejs - velitel parašutického výsadku POTASH

Jan Dočekal: Akademická malířka Božena Kjulleněnová, Ing. et Mgr. Václav Dosbaba, Mistr umělecké řemeslné práce Vladimír Werl, Akademický malíř Josef Kremláček, Akademický malíř a grafik Vlastimil Toman

František Gregor: Jiří Joura

František Jůza: Tramp, který zůstal klukem

Naším krajem 16/2017

Naším krajem 16/2017

Cena: 70 Kč

Napsal: Kolektiv autorů

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Vlastivědné čtení o jihozápadní Moravě

Seznam příspěvků:

Jaroslav Bašta: Připomínka událostí roku 1917

Jaroslav Bašta (s použitím vzpomínek potomků J. Zouna): Jan Zoun - legionář z Kožichovic

Lubor Herzán: Obnova křížku na Vápenici

Katina Lisá, Jaroslav Martínek: Neobyčejné putování a návrat Bílkových korouhví a luceren

Vendula Krausová: Vzpomínky Herty Coufalové

Jan Dočekal: Hynek Luńák, Mgr. Jiří Uhlíř

Zdeněk Prukner: Vojenské jednotky v Třebíči 1938-1941

Zdeněk Prukner (s použitím vzpomínek potomků Ing. Kudrny): Poprava v Petrovicích 7.května 1945

Jaroslav Bašta (ze vzpomínek třebíčského pilota Vladimíra Piska a dobového tisku): Letecké dny v Třebíči v letech 1947 a 1948

Petr Beránek: Paměti Jana Komorníka

František Vlk: Švestka domácí neboli karlátko na Vysočině

Naším krajem 17/2020

Naším krajem 17/2020

Cena: 145 Kč

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Vlastivědné čtení o jihozápadní Moravě

 

Seznam příspěvků:

Božena Kabelíková: 120 let muzejní činnosti v Třebíči

Antonín Žamberský: Tři doplňky k třebíčskému betlemářství

Antonín Žamberský: K osobnosti profesora Jakuba Všetečky

Vladimír Úlehla: PhDr. Jakub Všetečka — Dávný, stálý a stejně oddaný přítel T. G. Masaryka

Dana Hladká (roz. Šabacká) : Josef Šabacký — Člověk, který se nevzdával

Miroslav Maloušek: Třebíč zmizelá — Budova městské Střelnice s lázněmi v Libušině údolí

Tobiáš Smolík: Joachim Pollak (1798-1879) — Nesmrtelný třebíčský rabín a osvícenec

Jitka Katovská: K historii založení samostatného sboru Českobratrské církve evangelické v Třebíči

Martin Franc: Josef Vaněk — starosta a poslanec

Vilém Wodák: Generál Oskar Zednik von Zeldegg (1855-1922)

Eva Pokorná: Spojení nejen spletitými cestami války

Jakub Nobicht: Čtyři mladíci před popravčí četou 7. května 1945 v Petrovicích

Jitka Katovská: Kolemjdníci aneb Svatoštěpánská koleda po padesáté

Jan Dočekal: Ladislav Novák

Božena Kabelíková a Jaroslav Martínek: Muzeum vzpomíná na bývalé kolegyně

Naším krajem 18/2022

Naším krajem 18/2022

Cena: 155 Kč

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Vlastivědné čtení o jihozápadní Moravě

Seznam příspěvků:

Rekonstrukce Muzea Moravské Budějovice, pobočky Muzea Vysočiny Třebíč: Petr Beránek

Po stopách sbírkového předmětu aneb dějiny jedné dýmky: Petra Zelenková

Talit gadol, židovský modlitební šál: Milena Veselá

Knižní pozůstalost Jana Dokulila: Milena Veselá

Drahomíra Maloušková: Veronika Zábršová Horáková

Zámek Nové Syrovice, příspěvek k dějinám jednoho aristokratického sídla: Petr Beránek

Botanička Hana Houzarová: Jana Jelínková

Ptáci třebíčských zahrad (po třiceti letech): Josef Skryja

Wolfgang Wessely, učenec, na něhož Třebíč zapomněla být hrdá: Milena Veselá

Kde jalovec a šípek drží stráž: František Všetečka

Z železa a ohně, z rukou Pavla Tasovského: Jan Dočekal

Proměny Podklášterského mostu: Miroslav Maloušek

Působení Národní gardy 124 v Třebíči v letech 1936-1939 (dle zápisků Josefa Zejdy): Zdeněk Prukner

Leonhard Smrček, radiotelegrafista 311. československé bombardovací perutě RAF: Jaroslav Bašta, Pavel Beroun

Povstání v Brtnici v květnu 1945: Jakub Nobicht, spoluautor Stanislav Křeček

Odešel Zdeněk Štajnc, kreslíř, grafik a kolážista: Jan Dočekal

Nedožité sedmdesátiny básníka a prozaika Petra Nováka: Jan Dočekal

Konktrétní přepisoval do originální výtvarné formy: Jan Dočekal

Surrealista milující vyprávění pro děti (vyšla bohatě vybavená monografie Josefa Kremláčka): Jan Dočekal

 

Poklady světa kamenů

Poklady světa kamenů

Cena: 190 Kč

Autor: Lukáš Křesina

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Viktor Nikodém

Viktor Nikodém

Cena: 220 Kč

Autor: Jiří Uhlíř

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Třebíčský betlém Antonína Žamberského

Třebíčský betlém Antonína Žamberského

Cena: 155 Kč

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

 

 

 

Třebíčské betlemářství

Třebíčské betlemářství

Cena: 180 Kč

Autor: Antonín Žamberský

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

 

 

 

Zámecký areál v Třebíči

Zámecký areál v Třebíči

Cena: 95 Kč

Vydalo: Muzeum Vysočiny Třebíč

 

 

Živá krása přírody

Živá krása přírody

Cena: 199 Kč

Autor: Josef Prodělal st.

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Fotografování v živé přírodě už kdysi dávno nahradilo jednu užitnou polohu výtvarného umění, především grafiky, kresby i malby, dokumentaci jako reprezentaci. Výtvarník sloužil, nebyl aktérem realizovaného činu, tj. třeba lovu, a prezentoval úlovek, tedy již relikt akce, k reprezentaci původce. Fotografie svoji substitucí umožnila vstupovat do plenéru plněji, aktivněji, časněji. Nepředurčila už sama proměna i své nositele? - splynutí lovce a zobrazitele v myslivce beze zbraně, lovce okmažiků, míst, prostor, prozření; jakési novodobé obrácení svatého Huberta, chce se říci. Milovník přírody a myslivosti Josef Prodělal docela zaměnil brokovnici za fotoaparát. Za své motto přijal, jak říká, slova Slávy Štochla:"... mou zbraní není lovecká puška, jen fotografický přístroj, a zvěř, na kterou zalícím, neklesne k zemi, ale žije novým životem v mých fotografiích."
...
Krásy přírody v podstatě čerpají z autorovi nejvlastnějších, nejrozsáhlejších, neuzavřených (a zřejmě jím samým neuzavíratelných) cyklů Fauna a Flora. Přibližují autorovo tvůrčí snažení a předatvují zároveň i nosné téma životní. Na tomto poli Josef Prodělal vyrůstal a vyrostl, živil se i žil, hledal a proměňoval se až do současné podoby. Témata se otevírají a nejrůznějšími klíči odborností, jádrem však je mystický prostor, jehož tajemství autor spíš tuší, než zná. 
(z úvodu knihy, autor Bohuslav Mikulášek)

Poklady v síti času

Poklady v síti času

Cena: 155 Kč 

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč

Text: Michal Stehlík

Publikace představuje tematickou formou expozice muzeí a galerií Kraje Vysočina. Jednotlivá témata postupují od kolekcí přírodnin přes sbírky umělecké, historické a technické až k pohledům na významné osobnosti regionu či počiny zaměřené na děti. Při prohlídce bohatých historických expozic se čtenář blíže seznámí s tématy války, šlechty a měšťanstva, obchodu, řemesel a zemědělství, hornických aktivit či hasičských tradic. Po jednotlivých tématech jsou spojením textu a bohatého fotografického materiálu představeny podoby expozic vždy několika muzejních institucí, jež spojuje dané téma. Tak vzniká pestrá a zajímavá mozaika dokladů dějin i přírodních poměrů v muzejních sbírkách Vysočiny.

Náhled v českém jazyce zde.

Schätze im Netz der Zeit

Schätze im Netz der Zeit

Cena: 155 Kč 

Herausgeber: Muzeum Vysočiny Třebíč

Text: Michal Stehlík

Übersetzung: Marie Maliňáková

Die Publikation stellt die Ausstellungen der Museen und Galerien der Region Vysočina nach thematischen Gesichtspunkten vor. Die einzelnen Themen reichen von naturhistorischen Sammlungen über künstlerische, historische und technische Sammlungen bis zu einem Überblick auf bedeutende persönlichkeiten der Region sowie Initiativen für Kinder und junges Publikum. Bei der Beschreibung der reichhaltigen historischen Ausstellungen werden den Lesern und Leserinnen themen wie Krieg, Adel, Bürgetum, Handel, Handwerk, Landwirtschaft, Bergbau oder Feuerwehrtraditionen nähergebracht. In den einzelnen Themenbereichen werden durch das Zusammenspiel von Text und reichhaltigem Bildmaterial die Dauerausstellungen der verschiedenen Museumsinstitutionen vorgestellt, die das jeweilige Thema verbindet. Dadurch entsteht ein abwechslungsreiches und interessantes Mosaik, das die Geschichte und die natürlichen Gegebenheiten in der Museumssammlungen der Region Vysočina dokumentiert. 

Buchansicht 

Z receptáře našich předků

Z receptáře našich předků

Cena: 80 Kč 

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíčižní Čechy - Jižní Morava - Vysočina - Dolní Rakousko

Autor: kolektiv autorů

Překlad: Marie Maliňáková

V kuchařce najdete lidové recepcty čtyř regionů v češtině a němčině. 

  

Publikace v prodeji

Armádní generál Jan Syrový - JEDEN VELKÝ ČESKÝ OSUD

Armádní generál Jan Syrový - JEDEN VELKÝ ČESKÝ OSUD

Cena: 599 Kč 

Vydavatel: nakladatelství TVÁŘE, s.r.o. , Polnička 63, 591 01 Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Vejenským historickým ústavem, Ústavem pro studium tatalitních režimů a Československou obcí legionářskou

Autor: Doc. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.
            PhDr. Karel Straka, Ph.D
            PhDr. PaedDr. Radim Chrást, Ph.D., MBA

Uceleně zdokumentovaná biografie armádního generála Jana Syrového. 

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Cena: 80 Kč

Autor: Rudolf Fišer, František Puchnar

Vydavatel: Vydavatelství Fotep

Pod jedním nebem

Pod jedním nebem

O cestách a místech na pomezí Česka a Dolního Rakouska. 

Cena: 158 Kč 

Vydavatel: Museumsmanagement Niederösterreich

Text: Sabine Maier

Fotografie: Nadja Meister 

Nová publikace vypráví ve 24. kapitolách o zajímavých místech, neobyčejných lidech, krásné krajině a hlavně o muzeích a památkách v česko-rakouských příhraničních regionech.

Unter einem Himmel

Unter einem Himmel

O cestách a místech na pomezí Česka a Dolního Rakouska. 

Cena: 158 Kč 

Vydavatel: Museumsmanagement Niederösterreich

Text: Sabine Maier

Fotografie: Nadja Meister 

Nová publikace vypráví ve 24. kapitolách o zajímavých místech, neobyčejných lidech, krásné krajině a hlavně o muzeích a památkách v česko-rakouských příhraničních regionech.

 

Historie za sklem

Historie za sklem

Cesta česko-dolnorakouským sklářským regionem

Cena: 176 Kč 

Vydavatel: Museumsmanagement Niederösterreich

Text: Martin Vogg

,,Historie za sklem" před čtenářem rozprostírá minulost a současnost výroby a zpracování skla v česko-dolnorakouském regionu. Dokumentuje výpravy autora Martina Vogga a fotografky Daniely Matejschek do muzeí, výrobních dílen a ateliérů, tedy na místa v jižních Čechách, na jižní Moravě, na Vysočině a na severu Dolního Rakouska, kde se člověk setkává se sklem v nejrůznějších formách a podobách. Text doprovází bohatý fotografický materiál.

 

 

Die Geschichte Hinter dem Glas

Die Geschichte Hinter dem Glas

Cesta česko-dolnorakouským sklářským regionem

Cena: 176 Kč

Vydavatel: Museumsmanagement Niederösterreich

Text: Martin Vogg

,,Historie za sklem" před čtenářem rozprostírá minulost a současnost výroby a zpracování skla v česko-dolnorakouském regionu. Dokumentuje výpravy autora Martina Vogga a fotografky Daniely Matejschek do muzeí, výrobních dílen a ateliérů, tedy na místa v jižních Čechách, na jižní Moravě, na Vysočině a na severu Dolního Rakouska, kde se člověk setkává se sklem v nejrůznějších formách a podobách. Text doprovází bohatý fotografický materiál.

Universum v malém

Universum v malém

Cena: 155 Kč

Vydavatel: Museumsmanagement Niederösterreich GmbH

Autor: Dr. Martin Vogg

Das Universum im Kleinen

Das Universum im Kleinen

Cena: 155 Kč

Vydavatel: Museumsmanagement Niederösterreich GmbH

Autor: Dr. Martin Vogg

/z/ Vysočiny umění

/z/ Vysočiny umění

Cena: 170 Kč

Vydavatel: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Autor: kolektiv autorů

Sborník je souborem příspěvků týkajících se umění (nejen) na Vysočině. Tematicky se neomezuje pouze na umění výtvarné. Reflektuje umělecké dění obecně, tedy i divadlo, hudbu, literaturu či poezii. Zvláštní pozornost je věnována problematice prezentace umění, postavení umělce a role umění v dnešní společnosti. 

Vědomí (ne)skutečnosti

Vědomí (ne)skutečnosti

Cena: 300 Kč

Vydavatel: Muzejní spolek v Moravských Budějovicích

Autor: Zdeněk Šplíchal

Katalog vydal v roce 2018 Zdeněk Šplíchal ke stejnojmenným výstavám v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, v Galerii Stará radnice ve Žďáru nad Sázavou, v Oblastní galerii Vyočiny Jihlavě a v Galerii Malovaný dům/Městské kulturní středisko Třebíč.

Skupina 4, 1966 -2006/2007

Skupina 4, 1966 -2006/2007

Cena: 300 Kč

Autor: kolektiv autorů

Publikace Skupina 4 1966 2006/2007 vychází ke čtyřicátému výročí od založení výtvarné Skupiny 4, která se již krátce po svém vzniku v roce 1966 stala pojmem ve výtvarné kultuře tehdejšího Československa. 

 

 

Na prodej pouze v Muzeu Moravské Budějovice

Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka číslo II/2008

Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka číslo II/2008

Cena: 210 Kč

Vydavatel: Muzejní spolek v Moravských Budějovicích

Autor: kolektiv autorů

Tento sborník obsahuje soubor prací z více oblastí historie Moravskobudějovicka.

Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka číslo III/2011

Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka číslo III/2011

Cena: 260 Kč

Vydavatel: Muzejní spolek v Moravských Budějovicích

Autor: kolektiv autorů

Tento sborník Moravskobudějovicka se snaží zaznamenávat dějiny regionu a zejména města samého.

Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka číslo IV/2015

Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka číslo IV/2015

Cena: 370 Kč

Vydavatel: Muzejní spolek v Moravských Budějovicích

Autor: kolektiv autorů

Tento sborník Moravskobudějovicka obsahuje soubor prací z více odvětví jako je např. Geologie, Botanika a Zoologie.

Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka číslo V/2019

Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka číslo V/2019

Cena: 350 Kč

Vydavatel: Muzejní spolek v Moravských Budějovicích

Autor: kolektiv autorů

Objednávka

Publikace lze zakoupit na recepci Muzea Vysočiny Třebíč, Zámek 1.

Publikace lze také poslat poštou. Pokud zašlete fakturační údaje, bude Vám vystavena faktura a po jejím zaplacení budou publikace odeslány na adresu objednatele.