Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč,

příspěvková organizace

Zámek 1, 674 01 Třebíč
 
Telefon: 568 408 890
E-mail: muzeum@muzeumtr.cz
IČO: 00091766
ID datové schránky: tbdk6gq
Podatelna
 

 

ÚTVAR ŘEDITELE

Ing. Jaroslav Martínek

Ředitel
568 408 892
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Bc. Zdeňka Mrňová

Koordinační, projektový a programový pracovník; administrativní a spisový pracovník
568 408 891
731 647 768
Zámek 1, 674 01 Třebíč

ODDĚLENÍ MUZEJNÍCH ČINNOSTÍ

Mgr. Tomáš Hartman

vedoucí Oddělení muzejních činností
568 441 078
732 693 541
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Přírodovědné pracoviště

Mgr. Jana Jelínková

vedoucí Přírodovědného pracoviště, botanička
568 441 079
733 160 525
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Mgr. Hana Houzarová

Botanička
568 441 079
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Ing. Lukáš Křesina

Geolog
568 441 079
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Mgr. Pavlína Peřinková

Zooložka
568 441 079
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Společenskovědné pracoviště

Mgr. Eva Hladká

vedoucí Společenskovědného pracoviště, historička
568 824 658
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Bc. Monika Bagová

Registrátor specialista, kurátor
568 441 078
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Mgr. Jaroslav Bašta

Preparátor, kurátor
568 824 642
734 165 078
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Mgr. Milena Veselá

Knihovnice
568 824 642
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Robert Vítek

Konzervátor
568 824 642
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

MgA. Veronika Zábršová Horáková

Kurátorka
568 441 078
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Regionální pracoviště tradiční lidové kultury

Mgr. Jitka Katovská

Etnografka
568 824 658
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Mgr. Eva Kolajová

Rodičovská dovolená

Mgr. Milan Noha

Edukátor
731 110 959
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Silva Smutná

Etnografka
603 257 689
Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš

Mgr. Petra Zelenková

Etnografka
568 824 658
604 481 689
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

ODDĚLENÍ PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

Ing. Milena Petz

vedoucí Oddělení provozních činností, manažer projektu Interreg AT-CZ
568 408 803
Zámek 1, 674 01 Třebíč

PhDr. Katina Lisá

568 408 898
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Ing. Michal Zábrš

Rodičovská dovolená

Ekonomické pracoviště

Ing. Tereza Štorková

vedoucí Ekonomického pracoviště, hlavní ekonomka
568 408 893
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Jana Kovářová

Referentka správy majetku
568 408 895
734 839 254
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Radka Valerianová

Účetní
568 408 894
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Pracoviště údržby

Ing. Radka Sluková

vedoucí Pracoviště údržby
568 408 898
733 160 526
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Jan Sedlák

Údržbář
568 408 899
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Mgr. Marta Svobodová

Uklízečka
568 408 802
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Jana Věžníková

Uklízečka
568 408 802
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Programově propagační pracoviště

Josef Prodělal

vedoucí Programově propagačního pracoviště; výstavář; správce výpočetní techniky
568 408 800
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Luboš Cejpek

Průvodce
568 408 890
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Lenka Čurdová, DiS.

Průvodkyně
568 408 890
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Petra Filipová

Průvodkyně, recepce
568 408 890
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Martina Krenesová

Průvodkyně, recepce
568 408 890
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Kateřina Mikulášková

Průvodkyně, recepce
568 408 890
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Michaela Ondrůjová

Rodičovská dovolená

Mgr. Eva Novotná

Edukátorka
568 408 897
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Hana Zemanová

Průvodkyně
568 408 890
Zámek 1, 674 01 Třebíč

POBOČKA MUZEUM MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

PhDr. Petr Beránek

vedoucí Muzea Moravské Budějovice; zástupce ředitele
568 421 100
nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice

Bc. Jiří Čurda

Konzervátor
568 421 100
nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice

Bc. Tereza Hrbková

Edukátorka; průvodkyně
nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice

Bc. Jana Simandlová

Knihovnice
568 421 100
nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice

POBOČKA MUZEUM JEMNICE

Správce
734 165 079
náměstí Svobody 75, 675 31 Jemnice

Kontaktní formulář