Muzeum Vysočiny Třebíč
Filmy byly digitalizovány za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.

Fotoarchiv - digitalizace

Vlastní digitalizáty jsou zpřístupněny badatelům a veřejnosti na odborném pracovišti MVT - Oddělení společenskovědné.

Náhled digitalizovaných filmů