Muzeum Vysočiny Třebíč

Oddělení společenskovědné zajišťuje odbornou správu podsbírek historické, umělecké a kulturně-společenské povahy, z nichž k nejrozsáhlejším patří soubory historických a uměleckých fotografií, dále pak plakátů, tisků a jiných písemností. Významný celek tvoří podsbírka výtvarného umění, která vedle hodnotného menšího souboru staršího umění systematicky mapuje zvláště moderní tvorbu významných regionálních výtvarníků. Ve sbírce uměleckých řemesel zaujímá výjimečné postavení jedna z největších kolekcí dýmek a kuřáckých potřeb v republice. Mezi další zastoupené oblasti patří například drobnější fondy historických militarií, judaik či exotických předmětů.

Součástí oddělení je také vlastní konzervátorská dílna, která ve spolupráci s kurátory průběžně zabezpečuje odborné ošetření sbírkových předmětů, a preparátorská dílna, kde jsou dále zpracovávány zejména preparáty zoologické povahy.

Vedle péče o sbírky (akviziční, dokumentační, evidenční a konzervační činnost) vyřizuje badatelské dotazy a zajišťuje služby odborné muzejní knihovny. Podílí se na širší publikační činnosti muzea i jiných spolupracujících institucí a vydává vlastní sborník Naším krajem.

Mgr. Eva Hladká

Mgr. Eva Hladká

vedoucí Společenskovědného pracoviště, historička; kurátorka: Knihy; Písemnosti a tisky; Všeobecná
568 824 658
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč
Bc. Monika Bagová

Bc. Monika Bagová

registrátor specialista; kurátorka: Numizmatika; Užitkové kovy; Hodiny; Dýmky
568 441 078
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč
Mgr. Jaroslav Bašta

Mgr. Jaroslav Bašta

preparátor; kurátor: Militaria; Školní kabinet
568 824 642
734 165 078
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč
Mgr. Tomáš Hartman

Mgr. Tomáš Hartman

kurátor: Betlémy; Negativy a diapozitivy; Fotografie, filmy, videozáznamy; správce depozitáře Archeologie
568 441 078
732 693 541
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Mgr. Milena Veselá

knihovnice; kurátorka: Judaika
568 824 642
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč
Robert Vítek

Robert Vítek

konzervátor
568 824 642
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč
MgA. Veronika Zábršová Horáková

MgA. Veronika Zábršová Horáková

kurátorka: Výtvarné umění
568 441 078
737 765 768
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Co skrývá depozitář