Muzeum Vysočiny Třebíč

Kontakty na jednotlivé kurátory

Muzeum Vysočiny Třebíč je regionální institucí zabývající se dokumentací přírodních a historických poměrů na jihozápadní Moravě, zvláště v okolí Třebíče, Moravských Budějovic, Náměště nad Oslavou a Jemnice.

Pracovníci muzejního oddělení se podílejí na prezentaci sbírek formou autorských výstav a přednášek na odborné i popularizační úrovni a na dalších výstupech pro veřejnost, například prostřednictvím elektronických médií.

Ing. Jaroslav Martínek

Ing. Jaroslav Martínek

ředitel; kurátor: Dýmky
568 408 892
603 508 497
Zámek 1, 674 01 Třebíč
Mgr. Tomáš Hartman

Mgr. Tomáš Hartman

vedoucí Oddělení muzejních činností; kurátor: Betlémy; správce depozitáře Archeologie
568 441 078
732 693 541
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Depozitář Muzea Vysočiny Třebíč

731 664 007
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč