Muzeum Vysočiny Třebíč

PhDr. Petr Beránek

vedoucí Muzea Moravské Budějovice; zástupce ředitele; kurátor: Řemesla; Mobiliář
568 421 100
nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice

Bc. Jiří Čurda

Konzervátor
568 421 100
nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice

Bc. Jana Simandlová

knihovnice; kurátorka: Negativy MB; Fotografické pozitivy MB; Kinematografické filmy, videozáznamy, diapozitivy a audioarchiv MB
568 421 100
nám. Míru 1, 676 02 Moravské Budějovice