Muzeum Vysočiny Třebíč

Oddělení přírodovědné zajišťuje odbornou správu podsbírek přírodovědné povahy. Náleží k nim podsbírka botanická, mykologická, entomologická, zoologická, paleontologická, petrografická, mineralogická a podsbírka tektity. Nejrozsáhlejším z nich je soubor herbářových položek cévnatých rostlin. Významným fondem je sbírka tektitů, jenž zaujímá výjimečné postavení nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Vedle péče o sbírky (akviziční, dokumentační, evidenční a konzervační činnost) se podílí na odborné činnost muzea (terénní průzkumy a dokumentace převážně v oblasti jihozápadní Moravy), popularizaci vědy (výstavy, přednášky, programy, publikace) a především spolupracuje s veřejností (determinace, konzultace).

Zajišťuje vydávání odborného přírodovědného časopisu Acta rerum naturalium (v případě zájmu o publikaci, zašlete svůj dotaz na j.jelinkova@muzeumtr.cz).

Mgr. Jana Jelínková

Mgr. Jana Jelínková

vedoucí Přírodovědného pracoviště, botanička; kurátorka: Cévnaté rostliny
568 441 079
733 160 525
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč
Mgr. Hana Houzarová

Mgr. Hana Houzarová

botanička; kurátorka: Řasy; Mechy; Lišejníky; Mykologie
568 441 079
Kosmákova 1319/66, 674 0 Třebíč
Ing. Lukáš Křesina

Ing. Lukáš Křesina

geolog; kurátor: Petrografie; Mineralogie; Paleontologie; Tektity
568 441 079
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč
Mgr. Pavlína Peřinková

Mgr. Pavlína Peřinková

zooložka; kurátorka: Entomologie, Zoologie
568 441 079
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Co skrývá depozitář

Prsten s Vltavínem
Opál - Třebíč, Borovina