Muzeum Vysočiny Třebíč

Regionální pracoviště tradiční lidové kultury bylo při Muzeu Vysočiny Třebíč zřízeno na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2005. Pracoviště je pověřeným garantem péče o tradiční lidovou kulturu celého regionu Kraje Vysočina, která vychází z celonárodního dokumentu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu České republiky. Mezi stěžejní cíle pracoviště patří identifikace, dokumentace a ochrana jevů a prvků tradiční lidové kultury, které se v regionu vyskytují a které je potřeba zachovat pro budoucí generace. Důležitými úkoly jsou rovněž metodická pomoc a práce s badateli či výzkumná práce v terénu.
Pracoviště zajišťuje odbornou správu podsbírek etnografické povahy, do nichž jsou zahrnuty soubory textilu, lidové plastiky, skla, keramiky a porcelánu či podmaleb na skle. Pracoviště řeší úkoly a záměry nastavené různými dotačními tituly, které jsou směřovány právě na péči o tradiční lidovou kulturu. K plnění záměrů, k propagaci své činnosti a k prezentaci živé lidové kultury využívá pracoviště i prostory nedávno zrekonstruovaného Centra tradiční lidové kultury v Třebíči.

Mgr. Kateřina Křížová

Mgr. Kateřina Křížová

etnografka
568 824 658
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč
Mgr. Milan Noha

Mgr. Milan Noha

edukátor
731 110 959
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Silva Smutná

etnografka
603 257 689
Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš
Mgr. Petra Zelenková

Mgr. Petra Zelenková

etnografka
568 824 658
604 481 689
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Mgr. Eva Kolajová

rodičovská dovolená

Co skrývá depozitář