Muzeum Vysočiny Třebíč

Regionální pracoviště tradiční lidové kultury bylo při Muzeu Vysočiny Třebíč zřízeno na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2005. Pracoviště je pověřeným garantem péče o tradiční lidovou kulturu celého regionu Kraje Vysočina, která vychází z celonárodního dokumentu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu České republiky. Mezi stěžejní cíle pracoviště patří identifikace, dokumentace a ochrana jevů a prvků tradiční lidové kultury, které se v regionu vyskytují a které je potřeba zachovat pro budoucí generace. Důležitými úkoly jsou rovněž metodická pomoc a práce s badateli či výzkumná práce v terénu.
Pracoviště zajišťuje odbornou správu podsbírek etnografické povahy, do nichž jsou zahrnuty soubory textilu, lidové plastiky, skla, keramiky a porcelánu či podmaleb na skle. Pracoviště řeší úkoly a záměry nastavené různými dotačními tituly, které jsou směřovány právě na péči o tradiční lidovou kulturu. K plnění záměrů, k propagaci své činnosti a k prezentaci živé lidové kultury využívá pracoviště i prostory nedávno zrekonstruovaného Centra tradiční lidové kultury v Třebíči.

Mgr. Petra Zelenková

Mgr. Petra Zelenková

vedoucí Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury; etnografka; kurátorka: Oblečení a doplňky oblečení; Plastika a lidový výtvarný projev
568 824 658
604 481 689
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč
Mgr. Kateřina Křížová

Mgr. Kateřina Křížová

etnografka; kurátorka: Keramika, sklo a porcelán
568 824 658
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč

Silva Smutná

etnografka; kurátorka: Lidové obrázky na skle
603 257 689
Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš

Mgr. Eva Kolajová

rodičovská dovolená

Co skrývá depozitář