Muzeum Vysočiny Třebíč

Výstava

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ

Výstava v zámecké konírně od 1. června 2022

Křížem krážem depozitářem

výstava v Muzeum Moravské Budějovice

Vydavatel: Muzeum Vysočiny Třebíč. 10 let muzejní práce na stránkách knih

Výstava v Muzeu Jemnice

Strašidlo Cantervillské

neděle 10. července 2022 od 20:30

Muzeum Vysočiny Třebíč

Naše objekty a pracoviště

Zprávy