Muzeum Vysočiny Třebíč

Výstava historických kočárků

Výstava v zámecké konírně od 1. června 2022

Akademie pro seniory

výstava galerie Tympanon 

od 18. června do 18. září 2022

Křížem krážem depozitářem

výstava v Muzeum Moravské Budějovice

Vydavatel:

Muzeum Vysočiny Třebíč. 10 let muzejní práce na stránkách knih

Výstava v Muzeu Jemnice

Muzeum Vysočiny Třebíč

Naše objekty a pracoviště

Zprávy