Muzeum Vysočiny Třebíč

Otisky Staré Říše

Zdeněk Řezníček a jeho přátelství s Josefem Florianem a Bohuslavem Reynkem

 

Termín výstavy: 21. června – 3. listopadu 2024

Místo konání: Muzeum Vysočiny Třebíč, zámecká konírna

Slavnostní zahájení výstavy: čtvrtek 20. 6. 2024 v 17 hodin

Na vernisáži vystoupí komorní pěvecký sbor CORUSCANTE.

 

Třebíčský rodák Zdeněk Řezníček (1904–1975) byl básník, překladatel, vydavatel bibliofilské edice Magnificat a publicista. Pracoval jako úředník a správce nejprve ve znojemské, později v kroměřížské nemocnici.

V první polovině dvacátých let minulého století se dal strhnout bouřlivým dělnickým hnutím a začal publikovat v levicově zaměřených novinách a časopisech. Zásadním pro jeho další směřování bylo seznámení s Josefem Florianem, staroříšským výrazně katolicky orientovaným vydavatelem, který mu nabídl spolupráci. Pro jeho vydavatelství, zejména pro edici Archy, publikoval překlady i vlastní básně, současně byl celý život jeho velkým obdivovatelem.

V letech 1939–1947 vydával ve spolupráci s Bohuslavem Reynkem vlastní bibliofilskou edici Magnificat, která se soustředila na původní i překladovou poezii spirituální orientace. V edici vyšlo celkem patnáct svazků, po komunistickém převratu byla nakladatelská činnost zastavena, další připravené tituly již po únoru 1948 vyjít nemohly. Zdeněk Řezníček se odmlčel, stáhl se do ústraní, k autorské tvorbě ani k vydávání knih se již nevrátil.

Muzeum Vysočiny Třebíč výstavu připravilo ve spolupráci se synem Petrem Řezníčkem, s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a s externími odborníky Mgr. Ivo Binderem a PhDr. Pavlem Jindrou. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a města Třebíč.

 

Kontaktní osoby:

Eva Hladká, tel.: 568 824 658, mob.: 731 664 007, e.hladka@muzeumtr.cz

Veronika Zábršová, tel.: 568 441 078, mob.: 737 765 768, v.zabrsova@muzeumtr.cz

 

Doprovodný program:

Dětská vernisáž: 9. 7. 2024 v 15 hodin

Výtvarný workshop pro veřejnost: 6. 10. 2024 v 9.30 hodin

Výtvarný workshop pro děti: 6. 10. 2024 ve 14 hodin

Literární workshop pro veřejnost: září 2024

Edukační programy pro školní a dětské kolektivy: září, říjen 2024

Komentovaná prohlídka výstavy: 3. 11. 2024 v 15 hodin

Beseda, uvedení katalogu: 3. 11. 2024 v 16 hodin

 

Kontaktní osoba – doprovodný program: Eva Novotná, tel.: 568 408 897, e.novotna@muzeumtr.cz