Muzeum Vysočiny Třebíč

Máte-li zájem o pronájem prostor ve správě našeho muzea (např. svatby, kulturní akce, koncerty atd.), veškeré informace najdete ve směrnici vydané k tomuto účelu najdete v priloženém souboru, stejně jako Žádost o pronájem. 

Vyplněnou a podepsanou žádost doručte do sídla Muzea Vysočiny Třebíč. 

Cena nájmu Kamenného sálu je 5000 Kč za každou započatou hodinu. 

Směrnice k pronájmu prostor

Žádost o pronájem prostor