Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč sídlí v objektu bývalého valdštejnského zámku, který tvoří výraznou dominantu nad řekou Jihlavou severozápadně od centra města a vznikl přestavbou budov středověkého benediktinského kláštera, založeného na počátku 12. století.

Hlavní brána na zámecké nádvoří vede renesančními budovami hospodářského předzámčí z ulice 9. května. Trojkřídlý renesanční zámek bezprostředně navazuje na baziliku sv. Prokopa, která ze severu uzavírá čtvercový půdorys původního kláštera. Bazilika sv. Prokopa patří svým architektonickým pojetím k nejvýznamnějším románsko-gotickým památkám na našem území a spolu s přilehlými budovami pozdějšího zámku tvoří ojediněle zachovalý komplex, který byl v roce 2003 právem zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Západně od zámku se rozprostírá volně přístupný park, na východní straně při příchodu z města střeží zámecký areál ohradní zbytky věží kdysi mohutného klášterního opevnění.

Muzeum Vysočiny Třebíč je regionální institucí zabývající se dokumentací přírodních a historických poměrů na jihozápadní Moravě, zvláště v okolí Třebíče, Moravských Budějovic, Náměště nad Oslavou a Jemnice.