Muzeum Vysočiny Třebíč

Výstavy v zámecké konírně 

27. 1. – 18. 4. Petr Vlach - Cesty
1. 6. – 23. 10. Historické kočárky se sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov
24. 11. – 15. 1. 2023 Vánoční výstava betlémů

 

Výstavy v Galerii Tympanon

červenec - září Akademie třetího věku (ZUŠ Třebíč)
říjen - prosinec Juliana Jirousová

 

Výstavy v muzejní kavárně

duben - květen Photographia natura
červen - říjen Dětské a loutkové kočárky na fotografiích Muzea Vysočiny Třebíč

Historické kočárky a kolébky 1880-1980 ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov

Výstava v zámecké konírně.

 
termín: 2. června - 23. října 2022
vernisáž: 1. června  2022 v 17:00 hodin
 

Výstava představuje část sbírky historických kočárků a kolébek z let 1880–1980, kterou Muzeum Vysočiny Pelhřimov zakoupilo v roce 2015 od soukromé sběratelky Miloslavy Šormové. Ze souboru 70 kusů je v Třebíči prezentováno celkem 42 historických kočárků a kolébek. Část sbírky je dále vystavena ve stálých expozicích hradu Kámen, který je pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov.

V roce 2019 byla sbírka kočárků a kolébek zpracována do současné podoby výstavy a v rámci přeshraniční spolupráce úspěšně prezentována v muzeu Nostalgiewelt v rakouském Eggenburgu.

Výstava zahrnuje kočárky a kolébky nejrůznějšího provedení i materiálů – proutěné, prošívané látkové, koženkové, a dokonce pletené z bužírky. Součástí kolekce jsou i takzvané loutkové kočárky určené pro panenky, které věrně kopírují své předlohy.

Jednotlivé exponáty tvoří základní historickou vývojovou řadu dětských kočárků od košatiny s loukoťovými koly, přes princezky a nízké kočárky oblíbené kolem poloviny minulého století až po koženkový kočárek na vysokém podvozku vyráběný v osmdesátých letech 20. století. Nechybějí ani dětské kolébky, včetně mohutné kolébky pro dvojčata, nebo kolébky na hraní pro panenky.

Výstava je doplněna ukázkami hraček, dětského oblečení a dalších předmětů denní potřeby ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč převážně z 20. století a fotografiemi dobových kočárků, které na výzvu muzea poskytla u příležitosti výstavy také třebíčská veřejnost.  

 Dětské a loutkové kočárky na fotografiích  Muzea Vysočiny Třebíč

Výstava v zámecké kavárně.

termín: 2. června - 23. října 2022 

vernisáž: 1. června  2022 v 17:00

Doprovodná výstava prezentuje soubor zdánlivě nesourodých fotografií ze sbírkových a dokumentačních fondů Muzea Vysočiny Třebíč – od soukromých momentek až po ateliérové profesionální fotografie – jejichž společným jmenovatelem je právě přítomnost kočárku (nebo i více kočárků) v zorném poli fotografa.

Je zřejmé, že ke vzniku většiny těchto fotografií vedly zcela jiné důvody a události než snaha o zachycení samotných kočárků. Kočárky tu sice nejsou středobodem dění, ale jaksi mimoděk a zcela přirozeně doprovázejí nejrůznější pokusy Třebíčanů o zachycení rytmu života a proměn jejich města napříč dvacátým stoletím.  Výstava obrazů studentů Akademie pro seniory

Výstava v Galerii Tympanon.

termín: 18. června - 18. září 2022 
vernisáž: 17. června  2022 v 17:00
 
Společná výstava druhého a třetího ročníku výtvarného oboru Akademii pro seniory, kterou provozuje Základní umělecká škola Třebíč s finanční podporou Města Třebíč.