Muzeum Vysočiny Třebíč

Výstavy v zámecké konírně 

3. 3. - 3. 9. Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Třebíčsku
15. 9. - 5. 11. Zdeněk Šplíchal -  Podzimní úroda
1. 12. - 28. 1. 2024 Vánoční výstava betlémů

 

Výstavy v Galerii Tympanon

14. 7. -  3. 9. Jan Dočekal - V zajetí koláže
15. 9 - 5. 11. Třebíčský fenomén - Skupina 4
17. 11. - 14. 1. 2023 Michal Dus - fotografie

 

Výstavy v muzejní kavárně

14. 7. -  3. 9. Jan Dočekal - V zajetí malby
3. 11. - 14. 1. 2024 Výstava grafik studentů OAHŠ Třebíč

 

_______________________________________________________________________________________________________________

ZÁMECKÁ KONÍRNA

Zdeněk Šplíchal - Podzimní úroda

termín: 15. září - 5. listopadu

vernisáž: 14. 9. 2023 v 17 hodin, vystoupí smíšený pěvecký sbor Differo

Výstava u příležitosti 75. výročí narození autora představuje výběr z tvorby od počátků v šedesátých letech 20. století po současnost. Výtvarný jazyk Zdeňka Šplíchala se vyvíjel od raných expresivních krajinomaleb, zátiší a interpretací přes intenzivní umělecké experimentování a hledání, které je zpracováváno v souborech samostatných cyklů. Ačkoliv tento kreativní experimentální proces stále nekončí, jeho tvorba vykazuje kontinuální autentické a osobité rysy. Ty jsou ukotveny v převážně abstraktním pojetí a jsou založeny na střídání a kontrastu výrazových prostředků – geometrie, minimalismus, konstruktivní přístup, rytmus a racionalita jsou prokládány či konfrontovány s expresivním vyjádřením, volným rukopisem, neskutečností, duchovností nebo symbolickým vyjádřením.

Doprovodný program
Úterý 3. října v 16:00 hodin, dětská vernisáž.
Neděle 5. listopadu v 15:00 hodin, komentovaná prohlídka s autorem.
 
Výstavu podpořilo město Třebíč.

_______________________________________________________________________________________________________________

GALERIE TYMPANON a MUZEJNÍ KAVÁRNA

Třebíčský fenomén – SKUPINA 4

termín: - 15. září - 5. listopadu

vernisáž: 14. 9. v 17 hodin společně s výstavou Zdeňka Šplíchala – Podzimní úroda 

Seskupení mladých výtvarníků pod názvem Skupina 4 poprvé představilo svou tvorbu v listopadu 1966. Jejich oficiálnímu vystoupení ovšem předcházelo období, během něhož se jednotliví členové skupiny – Miroslav Pálka (1949–2017), Milan Nestrojil (1947–2020), Zdeněk Šplíchal (*1948) a Zdeněk Štajnc (1948–2022) – postupně potkávali ve výtvarném kroužku JKP v Třebíči, který vedl Ludvík Bahner (1891–1971). Výstavu tehdy zahajoval jejich učitel Ladislav Novák (1925–1999), který se skupinou udržoval stálý kontakt.