Muzeum Vysočiny Třebíč

Výstavy v zámecké konírně 

3. 3. - 3. 9. Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Třebíčsku
15. 9. - 5. 11. Zdeněk Šplíchal - Podzimní úroda
1. 12. - 28. 1. 2024 Vánoční výstava betlémů

 

Výstavy v Galerii Tympanon

20. 1. - 23. 4.  Drahomíra Maloušková - Ruce vlastního kmene
20. 5. - 25. 6.  Open Per4mance
14. 7. -  3. 9. Jan Dočekal - V zajetí koláže
15. 9 - 5. 11. Skupina 4
17. 11. - 14. 1. 2024 Michal Dus - fotografie

 

Výstavy v muzejní kavárně

20. 1. - 7. 3. 2023 Šetři (nejen) světlem!
9. 3. - 10. 4. 2023 Na paletě Vladimíra Lavického
13. 4. - 11. 5. 2023 Photographia natura
20. 5. - 25. 6.  Open Per4mance
14. 7. -  3. 9. Jan Dočekal - V zajetí malby
3. 11. - 14. 1. 2024 Výstava grafik studentů OAHŠ Třebíč

 

GALERIE TYMPANON a MUZEJNÍ KAVÁRNA

Ruce vlastního kmene

Drahomíra Maloušková

termín: 20. ledna - 23. dubna

vernisáž: 19. ledna v 17:00 hodin

Autorka představí malbu, ve které osobitým způsobem zachycuje věci, prostředí a krajinu kolem sebe, ale i prostorovou tvorbu - kartonové objekty a reliéfy, které reflektují její myšlenky a způsob uvažování.

____________________________________________________________________________________________________________

Šetři (nejen) světlem!

termín: 20. ledna - 7. března

Šetření energiemi, ale také včasné zabezpečení obyvatelstva zásobami paliva před topnou sezónou jest třeba důrazně připomínat! A kdo si chce zatopit, nechť přísně dodržuje bezpečnostní pokyny doma i v zaměstnání! Chcete-li se poučit, na naši výstavu je vstup volný!

Šetření energií je velkou výzvou součastnosti. Jak toto téma rezonovalo v našem regionu před více než půl stoletím, ukazuje výběr plakátů z fondu Písemnosti a tisky našeho muzea z období čtyřicátých až šedesátých let 20. století.

________________________________________________________________________________________________________________

Na paletě Vladimíra Lavického

termín: 9. břzena - 10. dubna

Před sto lety (13. března 1923) se narodil třebíčský malíř, grafik, básník, knihovník, editor, výtvarný kritik, publicista a také pedagog Vladimír Lavický. Jubileum si ve spolupráci s Městskou knihovnou připomeneme prostřednictvím dvou výstav, jednou v muzeu a druhou od 24. března do 28. dubna v knihovně v Třebíči. Výstava v knihovně bude zahájena přednáškou dne 24. března v 17:00. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Photographia Natura 2022

lesntí motivy

termín: 13. dubna - 11. května 2023

 

Výstava představuje vybrané snímky z již devatenáctého ročníku fotografické soutěže pořádné Muzeem Vysočiny Jihlava. 

________________________________________________________________________________________________________________

OPEN PER4MANCE

termín: - 20. května - 25. června

vernisáž: 19. května v 17:00

Na výstavě můžete najít malbu Adély Adámkové, Sofie Bednářové, Jitky Janíkové, Drahomíry Malouškové, Jakuba Nohy, Veroniky Zábršové. Grafiku od Petry Janouškové. Kresbu Evy Jeníčkové a Anety Schütz.  Dřevořezbu Petra Kremláčka. Drátování Mileny Kremláčkové. Fotografie od Lukáše Křesiny, Pavla Křečka, Pavla Rybníčka. Vitráže Josefa Mikysky. Umělecké kovářství od Lukáše Rygla. 

____________________________________________________________________________________________________________

Jan Dočekal

termín: - 14. července - 3. září

vernisáž: 13. července v 17:00

Výstava u příležitosti autorových 80. narozeni představí v prostoru zámecké kavárny tvorbu z oblasti malby. Obrazy vznikají na základě automatické kresby tuší seříznutou bambusovou tyčkou, v jejíž liniích následně Dočekal hledá tvary, které se po pečlivém vykrýván barvou stávají nositeli tématu, vypravěči příběhů v surrealisticko-abstraktním pojetí.

Prostor galerie Tympanon bude patřit technice koláže, které se autor začal věnovat již v druhé polovině 60. let.

Výstavu podpořilo město Třebíč.

_____________________________________________________________________________________________________________

Třebíčský fenomén – SKUPINA 4

termín: - 15. září - 5. listopadu

vernisáž: 14. 9. v 17:00 hodin společně s výstavou Zdeňka Šplíchala – Podzimní úroda 

Seskupení mladých výtvarníků pod názvem Skupina 4 poprvé představilo svou tvorbu v listopadu 1966. Jejich oficiálnímu vystoupení ovšem předcházelo období, během něhož se jednotliví členové skupiny – Miroslav Pálka (1949–2017), Milan Nestrojil (1947–2020), Zdeněk Šplíchal (*1948) a Zdeněk Štajnc (1948–2022) – postupně potkávali ve výtvarném kroužku JKP v Třebíči, který vedl Ludvík Bahner (1891–1971). Výstavu tehdy zahajoval jejich učitel Ladislav Novák (1925–1999), který se skupinou udržoval stálý kontakt.

Výstavu podpořilo město Třebíč.

Michael Dus - fotografie

termín: 17. listopadu - 14. ledna 2024
vernisáž: 16. listopadu v 17:00 hodin

Michael Dus fotografoval převážně osoby -  významný je soubor snímků, na kterých Michael Dus zachytil disidenty Václava Havla a jeho manželku Olgu, Ivana Martina Jirouse a jeho ženu Julianu nebo Filipa Topola. Velkou část svých záběrů věnoval lidem v kruhu českobratrské evangelické církve nebo účastníkům různých akcích (v Oslavičce, na Zámostí v Třebíči, v Kostelním Vydří a jiných). Dalším tématem Dusových fotografií byla příroda a krajina.

Výstavu podpořilo město Třebíč.

______________________________________________________________________________________

Třebíč grafická

termín: 9. listopadu - 14. ledna 2024
vernisáž: 8. listopadu v 16:00 hodin

Ve spolupráci s Obchodní akdademií a Hotelovou školou Třebíč jsme připravili výstavu, která představuje naše krásné měso, jeho mpamátky a zajímavá místa, interpretované prostřednictvím různých grafických technik. 

Jednotlivé grafické tisky byly použity také pro vytvoření nástěnného kalendáře, který bude možné zakoupit na recepci Muzea Vysočiny Třebíč. 

Výstavu podpořilo město Třebíč.

 

___________________________________________________________________________________________

ZÁMECKÁ KONÍRNA

Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Třebíčsku

termín: 3. března - 3. září

vernisáž: 2. března v 17:00

Výstava věnovaná archeologickým výzkumům na Třebíčsku. Autory výstavy jsou kolegové z Muzea Vysočiny Jihlava a Regionálního muzea Horního Pooslaví.

Výstava návštěvníkům přiblíží archeologické výzkumy realizované na Třebíčsku. Zastoupeny jsou movité archeologické nálezy nejen z Třebíče, ale i z Hrotovic, Jaroměřic nad Rokytnou, Přibyslavic atd. 

Doprovodný program:

úterý 7. března od 16:00 Dětská vernisáž

středa 26. dubna od 16:00 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátory Mgr. Davidem Zimolou a Mgr. Milanem Vokáčem Ph.D.

středa 26. července od 16:00 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátory Mgr. Davidem Zimolou a Mgr. Milanem Vokáčem Ph.D.

_____________________________________________________________________________________________

Zdeněk Šplíchal - Podzimní úroda

termín: 15. září - 5. listopadu

vernisáž: 14. 9. 2023 v 17:00, vystoupí smíšený pěvecký sbor Differo

Výstava u příležitosti 75. výročí narození autora představuje výběr z tvorby od počátků v šedesátých letech 20. století po současnost. Výtvarný jazyk Zdeňka Šplíchala se vyvíjel od raných expresivních krajinomaleb, zátiší a interpretací přes intenzivní umělecké experimentování a hledání, které je zpracováváno v souborech samostatných cyklů. Ačkoliv tento kreativní experimentální proces stále nekončí, jeho tvorba vykazuje kontinuální autentické a osobité rysy. Ty jsou ukotveny v převážně abstraktním pojetí a jsou založeny na střídání a kontrastu výrazových prostředků – geometrie, minimalismus, konstruktivní přístup, rytmus a racionalita jsou prokládány či konfrontovány s expresivním vyjádřením, volným rukopisem, neskutečností, duchovností nebo symbolickým vyjádřením.

Doprovodný program

Úterý 3. října v 16:00 hodin, dětská vernisáž.
Neděle 5. listopadu v 15:00 hodin, komentovaná prohlídka s autorem.

 

Výstavu podpořilo město Třebíč.

____________________________________________________________________________________________________________

Vánoční výstava betlémů - "Betlémy nejen z Itálie"

termín: 1. prosince 2023 - 28. ledna 2024
vernisáž: 30. listopadu 2023 v 17:00 hodin

Letos jsme pro vás ve spolupráci s 1. NÖ Krippenmuseum z rakouského Vösendorfu připravili výstavu nejen italských betlémů. K vidění budou i betlémy paní Ilony Klawitter a pana Jana Bondry. Tradičně bude zastoupeno i třebíčské betlemářství, a to velkým stavěcím betlémem ze sbírky našeho muzea. Jeho autorem je Jindřich Mládek.

V neděli 10. prosince od 13:00 hodin budou v zámecké konírně přítomni autoři Ilona Klawitter a Jan Bondra. Návštěvníkům představí, jak vznikají jejich betlemové figurky a budou odpovídat i na zvídavé dotazy přítomných návštěvníků.