Muzeum Vysočiny Třebíč

Výstavy v zámecké konírně 

3. 3. - 3. 9. Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Třebíčsku
15. 9. - 5. 11. Zdeněk Šplíchal - Podzimní úroda
1. 12. - 28. 1. 2024 Vánoční výstava betlémů

 

Výstavy v Galerii Tympanon

20. 1. - 23. 4.  Drahomíra Maloušková - Ruce vlastního kmene
20. 5. - 25. 6.  Open Per4mance
14. 7. -  3. 9. Jan Dočekal - V zajetí koláže
15. 9 - 5. 11. Skupina 4
17. 11. - 14. 1. 2023 Michal Dus - fotografie

 

Výstavy v muzejní kavárně

20. 1. - 7. 3. 2023 Šetři (nejen) světlem!
9. 3. - 10. 4. 2023 Na paletě Vladimíra Lavického
13. 4. - 11. 5. 2023 Photographia natura
20. 5. - 25. 6.  Open Per4mance
14. 7. -  3. 9. Jan Dočekal - V zajetí malby
3. 11. - 14. 1. 2024 Výstava grafik studentů OAHŠ Třebíč

 

GALERIE TYMPANON a MUZEJNÍ KAVÁRNA

Ruce vlastního kmene

Drahomíra Maloušková

termín: 20. ledna - 23. dubna

vernisáž: 19. ledna v 17:00

Autorka představí malbu, ve které osobitým způsobem zachycuje věci, prostředí a krajinu kolem sebe, ale i prostorovou tvorbu - kartonové objekty a reliéfy, které reflektují její myšlenky a způsob uvažování.

_______________________________________________________________________________________________________________

Šetři (nejen) světlem!

termín: 20. ledna - 7. března

Šetření energiemi, ale také včasné zabezpečení obyvatelstva zásobami paliva před topnou sezónou jest třeba důrazně připomínat! A kdo si chce zatopit, nechť přísně dodržuje bezpečnostní pokyny doma i v zaměstnání! Chcete-li se poučit, na naši výstavu je vstup volný!

Šetření energií je velkou výzvou součastnosti. Jak toto téma rezonovalo v našem regionu před více než půl stoletím, ukazuje výběr plakátů z fondu Písemnosti a tisky našeho muzea z období čtyřicátých až šedesátých let 20. století.

________________________________________________________________________________________________________________

Na paletě Vladimíra Lavického

termín: 9. břzena - 10. dubna

Před sto lety (13. března 1923) se narodil třebíčský malíř, grafik, básník, knihovník, editor, výtvarný kritik, publicista a také pedagog Vladimír Lavický. Jubileum si ve spolupráci s Městskou knihovnou připomeneme prostřednictvím dvou výstav, jednou v muzeu a druhou od 24. března do 28. dubna v knihovně v Třebíči. Výstava v knihovně bude zahájena přednáškou dne 24. března v 17:00. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Photographia Natura 2022

lesntí motivy

termín: 13. dubna - 11. května 2023

 

Výstava představuje vybrané snímky z již devatenáctého ročníku fotografické soutěže pořádné Muzeem Vysočiny Jihlava. 

________________________________________________________________________________________________________________

OPEN PER4MANCE

termín: - 20. května - 25. června

vernisáž: 19. května v 17:00

Na výstavě můžete najít malbu Adély Adámkové, Sofie Bednářové, Jitky Janíkové, Drahomíry Malouškové, Jakuba Nohy, Veroniky Zábršové. Grafiku od Petry Janouškové. Kresbu Evy Jeníčkové a Anety Schütz.  Dřevořezbu Petra Kremláčka. Drátování Mileny Kremláčkové. Fotografie od Lukáše Křesiny, Pavla Křečka, Pavla Rybníčka. Vitráže Josefa Mikysky. Umělecké kovářství od Lukáše Rygla. 

____________________________________________________________________________________________________________

Jan Dočekal

termín: - 14. července - 3. září

vernisáž: 13. července v 17:00

Výstava u příležitosti autorových 80. narozeni představí v prostoru zámecké kavárny tvorbu z oblasti malby. Obrazy vznikají na základě automatické kresby tuší seříznutou bambusovou tyčkou, v jejíž liniích následně Dočekal hledá tvary, které se po pečlivém vykrýván barvou stávají nositeli tématu, vypravěči příběhů v surrealisticko-abstraktním pojetí.

Prostor galerie Tympanon bude patřit technice koláže, které se autor začal věnovat již v druhé polovině 60. let.

_____________________________________________________________________________________________________________

ZÁMECKÁ KONÍRNA

Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Třebíčsku

termín: 3. března - 3. září

vernisáž: 2. března v 17:00

Výstava věnovaná archeologickým výzkumům na Třebíčsku. Autory výstavy jsou kolegové z Muzea Vysočiny Jihlava a Regionálního muzea Horního Pooslaví.

Výstava návštěvníkům přiblíží archeologické výzkumy realizované na Třebíčsku. Zastoupeny jsou movité archeologické nálezy nejen z Třebíče, ale i z Hrotovic, Jaroměřic nad Rokytnou, Přibyslavic atd. 

Doprovodný program:

úterý 7. března od 16:00 Dětská vernisáž

středa 26. dubna od 16:00 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátory Mgr. Davidem Zimolou a Mgr. Milanem Vokáčem Ph.D.

středa 26. července od 16:00 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátory Mgr. Davidem Zimolou a Mgr. Milanem Vokáčem Ph.D.