Muzeum Vysočiny Třebíč

Od řemesla k umění

Projekt se skládá ze čtyř uměleckých workshopů, každý po dvou lekcích, zaměřených na čtyři různé umělecké druhy: fotografie, sochařství, malba a šperkařství. Každá lekce bude zahájena seznámením s lektorem-umělcem, s daným oborem a s procesem vytváření uměleckého díla. Následuje vlastní workshop, při kterém každý účastník plní jednoduché nesoutěžní zadání s přímými konzultacemi.

Malujeme, tkáme, pečeme

Projekt Malujeme, tkáme, pečeme rozvíjí kompetence cílové skupiny v oblasti komunikativní, sociální, pracovní a kompetenci k podnikavosti, má podpořit kreativitu a podnikavost. Má za cíl doplnit aktivity Centra tradiční lidové kultury zaměřené na tradiční lidová řemesla. Lektoři vytvoří aktivity kreativního učení, reflektují a přizpůsobí aktivity potřebám dětí, nabídnou kvalitní zpracování workshopů, originalitu a individuální přístup. Účastníci mají možnost vše si sami vyzkoušet a případně předat nabyté zkušenosti dále.  

Pro děti od dětí - kostýmované prohlídky

Děti se stanou spoluautory scénáře kostýmovaných prohlídek a samotnými aktéry za podpory lektorů v oblasti pohybové, hudební, výtvarné a dramatické výchovy. Projekt se skládá ze dvou částí. Přípravná část (workshopy s lektory, příprava kulis, pomůcek a kostýmů) si klade za cíl rozvíjet děti v oblasti kreativního učení, dále v oblasti spolupráce či komunikace. Nedílnou součástí je motivace a inspirace k rozvoji estetického vnímání. Část realizační pracuje s aplikací získaných znalostí a dovedností, dále s rozvojem dětí v oblasti sociální, fyzické či emocionální.