Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum dětem

V muzeu máme připravené vzdělávací programy od mateřských škol až po střední. Ty žáky provedou jednotlivými expozicemi a výstavami. Děti, žáci a studenti se prostřednictvím programů seznámí s muzeem jako s kulturní a edukační institucí. Ukážeme vám, že na muzeum lze pohlížet i jiným způsobem. Jak? Hravě, zážitkovou formou, netradičně. Chceme rozšiřovat obzory malým i velkým návštěvníkům prostřednictvím příběhů o lidech, místech, věcech z našeho okolí.

EDUKAČNÍ PROGRAMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Pro tento školní rok nabízíme vzdělávací programy:

DÉLKA PROGRAMU

Délka trvání většiny programů je 60 minut. Možnost upravení délky programu po domluvě s edukátorkou.

CENA

Není-li uvedeno jinak, cena programu je 30 Kč za jedno dítě. Pedagogický doprovod zdarma.

NABÍZÍME prohlídku depozitáře na ulici Kosmákova s výkladem odborného pracovníka (botanické, geologické, archeologické, výtvarné, etnografické sbírky, muzejní knihovna). Nutná domluva předem.

CHYBÍ VÁM V NABÍDCE NAŠICH PROGRAMŮ NĚJAKÉ TÉMA? Vyhovoval by vám jiný formát programů (např. celodopolední blok, seminář s odborným pracovníkem apod.)? Neváhejte se na nás obrátit, budeme rádi za vaše nápady a společně zkusíme najít řešení.

Programy ke stálým expozicím

Programy k výstavám

Programy venku

Programy v depozitáři

Dílny pro školy

 

Programy ke stálým expozicím

ZELENÝ ZÁHADNÝ KAMÍNEK

Expozice: Svět neživé přírody

Termín: celoročně

Věková kategorie: MŠ, 1. třída ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, okruh Rozmanitost přírody

Učitel biologie František Dvorský ukáže dětem záhadný zelený kamínek. Společně s dětmi zjišťují, co je to za kamínek, kde se vzal, jak se nazývá, kde ho můžou děti nalézt. Přijďte se dozvědět všechny tyto informace o vltavínech na program pro nejmenší.

PO STOPÁCH KAMENOŽROUTA

Expozice: Svět neživé přírody

Termín: celoročně

Věková kategorie: MŠ, 1. třída ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, okruh Rozmanitost přírody

Přiblížení světa neživé přírody prostřednictvím hornin a minerálů z naší expozice Svět neživé přírody. Děti z mateřinek a 1. tříd pomůžou edukátorce uspat kamenožrouta, který se právě probudil. Pochutnává si na různých kamenech. Je třeba ho dopadnout, než nám to v muzeu všechno sní!

O MAMUTÍ STOLIČCE

Expozice: Svět neživé přírody

Termín: celoročně

Věková kategorie: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, okruh Rozmanitost přírody

Ponoříme se do dob dávno minulých, povíme si o mamutí stoličce a dalších zkamenělinách. Jak vznikají, proč si jich všímáme, ... Programem vás provede pračlověk Evinda.

NENÍ KÁMEN JAKO KÁMEN

Expozice: Svět neživé přírody

Termín: celoročně

Věková kategorie: 2. – 5. třída ZŠ

Vzdělávací oblast: 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět,okruh Rozmanitost přírody

Přiblížení světa neživé přírody prostřednictvím hornin a minerálů z naší expozice Svět neživé přírody. Žáky 2.–5. třídy čeká muzejní pořad „Není kámen jako kámen". Prověřte si základní vědomosti v oblasti geologie. Zjistěte, jaké vlastnosti mají některé horniny a minerály. Přijďte je poznat na vlastní oči.

KDE SE VZALY, TU SE VZALY, VLTAVÍNY

Expozice: Svět neživé přírody

Termín: celoročně

Věková kategorie: 8. a 9. třída ZŠ

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, obor Přírodopis

Přírodní sklo, tektit a Rieský kráter - co je spojuje? Přijďte si prohlédnout sbírku vltavínů, zjistit kde a jak vznikly, jak vypadají, k čemu slouží. Právě mezi Třebíčí a Kožichovicemi byly roku 1879 nalezeny první vltavíny na Moravě.

JAK SE ŽILO NA ZÁMKU

Expozice: Valdštejnové na Třebíči

Termín: celoročně

Věková kategorie: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, ZŠ – Člověk a jeho svět,okruh Lidé a čas

Jak se žilo na zámku a co obnášelo být zámeckou paní či zámeckým pánem? Bílá paní provede děti po zámeckých komnatách, naučí je tanec zvaný Mazurka. Děti zjistí, jaké obrazy se ukrývají v zámecké obrazárně, připijí si s panem hrabětem či paní hraběnkou. Pohrají si v zámeckém dětském pokoji. Nenechte si ujít možnost stát se alespoň na chvíli panem hrabětem či paní hraběnkou. 

NA TŘEBÍČSKÉM PANSTVÍ

Expozice: Valdštejnové na Třebíči

Termín: celoročně

Věková kategorie: 6. a 7. třída ZŠ

Vzdělávací oblast: ZŠ – Člověk a jeho svět,okruh Lidé a čas

Píše se rok 1936. Služební Josefína vítá zájemce o místo komorníka na třebíčském panství. Protože zámek je poměrně velký a pan hrabě si potrpí na dokonalost, je třeba se na tuto práci připravit, poznat rodinu Valdštejnů, minulost i přítomnost tohoto slavného rodu. 

TAJEMSTVÍ KLÁŠTERA

Expozice: Svět portálů a bran

Termín: celoročně

Věková kategorie: MŠ, ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, okruh Místo, kde žijeme, 2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost, obor Dějepis

Budova zámku byla dříve benediktinským klášterem. Pojďte nahlédnout do tajů klášterního života. Žáky mateřské školy a prvního stupně provede klášterem benediktinský mnich, žáci druhého stupně se rozhodnou, zda-li vstoupí do kláštera a oddají se mnišskému životu.

STANU SE MALÍŘEM

Expozice: Lidé. Místa. Osudy., Člověk tvořící

Termín: celoročně

Věková kategorie: MŠ, 1.stupeň ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a jeho psychika, rozvoj fantazie, kreativity, 1. stupeň ZŠ – Umění a kultura, Výtvarná výchova

Malířka Šikula vítá v muzeu malé návštěvníky, ukazuje jim vystavené obrazy, zjišťuje, jaké obrazy se dětem líbí a proč. Nakonec vezme děti do svého ateliéru, kde se z dětí stanou malíři. 

PUTOVÁNÍ S ICHICHVOREM

Expozice: Lidé. Místa. Osudy., Člověk tvořící

Termín: celoročně

Věková kategorie: MŠ, 1.stupeň ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a jeho psychika, rozvoj fantazie, kreativity, 1. stupeň ZŠ – Umění a kultura, Výtvarná výchova

Ichichvor se stane průvodcem dětí během výtvarného programu a představí jim tvorbu Ladislava Nováka, regionálního výtvarníka a experimetátora. Děti si vyzkouší některé z výtvarných technik, které při své tvorbě L. Novák zkoušel a používal.   

VÝTVARNÉ UMĚNÍ LADISLAVA NOVÁKA

Expozice: Lidé. Místa. Osudy.

Termín: celoročně, 90 min.

Věková kategorie: 2. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Výtvarná výchova

Kdo byl Ladislav Novák? Jaké výtvarné techniky jsou spjaty s jeho jménem? Přijďte si vyzkoušet, co se skrývá pod názvy froasáž, veronáž či topologická kresba.

ŽIVOT V DOBĚ STŘEDOVĚKÉ (za Jana Žižky)

Expozice: Lidé. Místa. Osudy., Člověk bojující

Termín: celoročně

Věková kategorie: 3. a 5. třída ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblast: 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, okruh Místo, kde žijeme, 2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost, obor Dějepis

Jak se žilo v době středověku husitskému šlechtici - jak se oblékal, jak trávil celý den,.. Žáci budou moci nahlédnout do muzejního kufru a pracovat s replikami z dané doby. Muzejní kufr byl pořízen v rámci projektu I-CULT (ATCZ59). 

PROVEDE VÁS BLAŽENA

Expozice: Lidé. Místa. Osudy.

Termín: celoročně

Věková kategorie: MŠ, ZŠ

Vzdělávací oblast: průřezové – historie, společenské vědy, regionální

Uklízečka Blažena zná muzeum jako své boty. Provede vás regionální expozicí, kde se dozvíte o zajímavých osobnostech, příbězích či exponátech. Blažena ráda vymýšlí různé úkoly a určitě má připravené některé i pro vás. 

Provede vás Blažena

Provede vás Blažena

Provede vás Blažena

Provede vás Blažena

Jak se žilo na zámku

Jak se žilo na zámku

Programy k výstavám

S LINKOU PO VÝSTAVĚ

Výstava: Zdeněk Šplíchal a Skupina 4

Termín: říjen 2023

Věková kategorie: MŠ, ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět 2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost, Výtvarné umění

Výtvarný program, kde si představíme regionálního výtvarníka Zdeňka Šplíchala. Vyzkoušíme si práci s geometrickými tvary, budeme experimentovat a tvořit. Výstavou nás provede Linka. 

VÁNOCE VE SVĚTĚ

Výstava: Tradiční výstava betlémů

Termín: 4.–21. prosinec 2023

Věková kategorie: MŠ, ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět 2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost

Vánoční program s tvořením, koledami, prohlídkou výstavy,...

FANTAZIE

Výstava: Tvorba Lubomíra Kerndla

Termín: březen 2024

Věková kategorie: MŠ, ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět 2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost, Výtvarné umění

Výtvarný program, kde si představíme regionálního výtvarníka Lubomíra Kerndla. Budeme experimentovat a tvořit. Výstavou nás provede Fantazie. 

Vánoce

Vánoce

Výstava - Ladislav Novák

Výstava - Ladislav Novák

Programy venku

KRTEČEK A ZVÍŘÁTKA V PARKU

Místo: zámecký park

Termín: duben – červen

Věková kategorie: MŠ, 1. třída ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, ZŠ – Člověk a jeho svět, okruh Rozmanitost přírody

Krteček se přestěhoval do zámeckého parku. Nikoho zde nezná a chtěl by kamarády. Jaká zvířátka skrývá park u muzea? Děti z mateřských škol a 1. třídy základní školy mu je pomohou najít.

ŽIVOT V PARKU

Místo: zámecký park

Termín: duben – červen

Věková kategorie: 2. – 5. třída ZŠ

Vzdělávací oblast: ZŠ – Člověk a jeho svět, okruh Rozmanitost přírody

Správce zámeckého parku si pozve žáky, jelikož potřebuje brigádníky. Nicméně si je musí ještě prověřit. Jaké živočichy a rostliny skrývá park u muzea a poznají je oslovení brigádníci?

HRÁTKY S PŘÍRODOU

Místo: zámecký park

Termín: duben – červen

Věková kategorie: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, ZŠ – Člověk a jeho svět, okruh Rozmanitost přírody

Pojďte s dětmi objevovat krásu přírody všemi smysli. Jaké barvy, vůně, přírodniny,... skrývá zámecký park? Přírodu si osaháme ze všech stran. Děti z mateřských škol provede duha.

VEN S MUZEEM

Termín: celoročně, MŠ 60 min., ZŠ 90–120 min.

Věková kategorie: MŠ, ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ – Člověk a společnost

Děti z mateřských škol provede ponožka Olda. Vydá se s nimi k bazilice, přes ledovnu k Malovanému domu. Edukátorka provede žáky základní školy po zajímavých místech Třebíče. Začneme u bazilky, přesuneme se na Hrádek, odtud do židovské čtvrti a procházku zakončíme u Malovaného domu.

Programy v depozitáři

KŘÍŽEM KRÁŽEM DEPOZITÁŘEM

Termín: září – duben

Věková kategorie: MŠ, ZŠ

Vzdělávací oblast: MŠ – Dítě a svět, 1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět, okruh Rozmanitost přírody, 2. stupeň ZŠ – Člověk a příroda, obor Přírodopis

Co dělá botanik a zoolog v muzeu, co je to depozitář a co se tam dělá? Děti a žáci zjistí odpovědi na tyto otázky, prohlédnou si botanický a zoologický depozitář, sami si vytvoří herbářovou položku. 

Křížem krážem depozitářem

Křížem krážem depozitářem

Křížem krážem depozitářáem

Křížem krážem depozitářáem

Dílny pro školy

WORKSHOP – TVORBA AUTORSKÉHO DENÍKU A RUČNÍHO PAPÍRU

Místo: sedlárna

Termín: celoročně

Věková kategorie: ZŠ, SŠ

Vzdělávací oblast: Výtvarná výchova

V rámci workshopu si vyrobíme ručně vázaný deník s obálkou, při jejíž práci se necháme inspirovat výtvarnými díly regionálních umělců. Dále si vyzkoušíme, jak se vyrábí ruční papír. 

Výroba ručního papíru

Výroba ručního papíru

Výroba ručního papíru

Výroba ručního papíru

Výroba autorského deníku

Výroba autorského deníku

Výroba autorského deníku

Výroba autorského deníku

Program k dějepravnému soutěžení

Program bude upřesněn v lednu 2024.

Mgr. Eva Novotná

Mgr. Eva Novotná

edukátor v kultuře
568 408 897
Zámek 1, 674 01 Třebíč

Přihlášky a informace

napište a já se co nejdříve ozvu