Muzeum Vysočiny Třebíč

Zámecká expozice

Vůbec poprvé od roku 1945 se na třebíčském zámku objevuje expozice věnovaná valdštejnskému rodu v Třebíči. Rod Waldstein-Wartenberg, který zde sídlil od 17. století do konce druhé světové války, připomíná zámecká expozice s důrazem na období přelomu 19. a 20. století. Návštěvníci mají možnost procházet šlechtickými interiéry, včetně dětského pokoje či bohaté knihovny. Součástí expozice je rovněž zcela mimořádná sbírka dýmek. Pro expozici byly vedle unikátních archivních materiálů využity také vzpomínky hraběnky Anny Marie Waldstein-Wartenberg. 

trasa s průvodcem, prohlídky ve stanovený čas (standardně v celou hodinu), maximální kapacita 15 návštěvníků