Muzeum Vysočiny Třebíč

Klášterní expozice

Expozice, kombinující památkový a muzejní přístup k prostoru, seznamuje návštěvníka se zcela mimořádným interiérem někdejšího benediktinského kláštera, jehož tradice sahá až do 12. století. Prostor s cennými architektonickými detaily je obohacen o dochované náhrobky rodu Osovských z 2. poloviny 16. století. Expozice nabízí ucelený pohled na dějiny benediktinského a kapucínského řádu v Třebíči, stejně jako na architektonické dědictví v Třebíči, jehož část má statut památky UNESCO. Závěr expozice zachycuje dramatické osudy církve a též konkrétních kněží v padesátých letech 20. století, např. případy Číhošť a Babice. Také tato trasa využívá při prezentaci témat moderních technologií.

trasa bez průvodce