Muzeum Vysočiny Třebíč

Mineralogická expozice

Expozice představuje fascinující svět neživé přírody, jak jej dokumentují jedinečné sbírky zdejšího muzea. Návštěvníkům umožňuje nahlédnout nejen do rozmanitého světa regionální geologie a geologického vývoje Třebíčska, ale díky multimediální prezentaci také na neustále překvapující soustavy mineralogie, petrografie a nerostných surovin. Vedle z evropského hlediska výjimečné kolekce moravských vltavínů jsou prezentovány v republikovém měřítku neopomenutelné nerosty pegmatitů, nerosty „tropických zvětralin“ a nerosty křemenných žil. 

trasa bez průvodce