Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzejní expozice

 

Expozice představuje v nových souvislostech příběhy lidí a míst Vysočiny napříč staletími. Téma „Člověk vzývající“ přináší pohled na vztah člověka k víře. Zvláštní pozornost je věnována židovskému náboženství a lidové tradici betlémů. Téma „Člověk tvořící“ seznamuje návštěvníka s výtvarným uměním ve sbírkách muzea, prostřednictvím multimediálních technologií je představen architektonický vývoj Třebíče a zachyceny jsou též osudy básníků Vítězslava Nezvala a Jana Zahradníčka. Téma „Člověk objevující“ prezentuje orientální sbírky, včetně zajímavých darů místního rodáka generála Jana Syrového. Nechybí ani pohled na přírodu Třebíčska, k jejímž jedinečnostem patří např. Mohelenská hadcová step. Téma „Člověk bojující“ ilustruje několik dramatických kapitol z dějin Třebíče spjatých s válečnými událostmi české historie. Zvláštní pozornost je věnována dobytí města Matyášem Korvínem v roce 1468. Expozici uzavírá téma „Člověk pracující“ ilustrující silnou tradici řemesel a cechů, postupný zrod tovární výroby a pohled na proměny venkova. Expozici, která představuje návštěvníkům mnoho unikátních exponátů, obohacuje řada zajímavých interaktivních prvků. 

 

trasa bez průvodce