Muzeum Vysočiny Třebíč

Slavností zahájení dnů lidové kultury bude v Centru tradiční lidové kultury 16. červnece 2022.

Záštitu nad Dny lidové architektury převzal Vítezslav Shrek, hejtman Kraje Vysočiny; Roman Fabeš, náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů; Pavel Pacal, starosta města Třebíč; Karel Müller, starosta města Jaroměřice nad Rokytnou.

Vstup zdarma.