Muzeum Vysočiny Třebíč

Během včerejší noci navštívilo zámecký areál v rámci Noci kostelů přes tisíc návštěvníků.

Noc kostelů zahájili v kryptě baziliky farníci písněmi z Hosany, poté si návštěvníci volně mohli prohlédnout kryptu, kde byla možnost zapálit si svíčku na znamení modlitby nebo jako vzpomínku na blízké.

V muzeu byla k vidění výstava spojená s festivalem Zámostí Open Per4mance. V Předzámčí se otevřely dveře výstavy Zmizelá Třebíč.

Více foto z Noci kostlů zde.