Muzeum Vysočiny Třebíč

Ve středu 26. července v 16:00 hodin začíná komentovaná prohlídka výstavy Archeologické výzkumy, nálezy a objevy na Třebíčsku
s kurátory Davidem Zimolou a Milanem Vokáčem.

Vstupné 60/30 Kč.