Muzeum Vysočiny Třebíč
Kamila Ozerova Mgr. Pavel Pacal Mgr. Ondřej Chrást, MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Lukáš Vlček Ing. Pavel Janata, místostarosta města Třebíč Mgr. Ondřej Chrást, náměstek člena vlády, Ministerstvo kultury Mgr. Eva Hladká, Muzeum Vysočiny Třebíč Ing. Pavel Janata, MVDr. Pavel Heřman, Mgr. Pavel Pacal Mgr. Daniel Brýdl LL.M., starosta Litomyšle Mgr. Jana Ličková, město Bardějov Ing. Ladislav Seidl, MBA, vedoucí kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Kraj Vysočina