Muzeum Vysočiny Třebíč

Slavnostní koncert vybraných účastníků. Komorní soubory i sólová vystoupení.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.

VSTUPNÉ 70 Kč. 

Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.