Muzeum Vysočiny Třebíč

Music Academy Telč

14. července 2024

Slavnostní koncert vybraných účastníků - komorní soubory i sólová vystoupení.

VSTUPNÉ 70 Kč. 

Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.