Muzeum Vysočiny Třebíč

SEZAM

Příměstský tábor pro seniory

Termín: 19. srpna – 23. srpna 2024, vždy od 9:00 do 13:00

Místo: Muzeum Vysočiny Třebíč, Šmeralův statek, depozitář

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Novotná, e.novotna@muzeumtr.cz, 568 408 897, 603 118 028

Cena: 200 Kč/den, celý týden 1000 Kč

Věk. kategorie: seniorská

Kapacita: 5–15 osob

 

V letošním roce jsme se rozhodli upořádat příměstský tábor pro seniory. „Uspořádání takového typu akce vzešlo z poptávky samotných seniorů, kteří navštěvují různé typy workshopů a výtvarných dílen. Tak jsme si řekli, proč ne, proč to nezkusit,“ říká Eva Novotná.

Název příměstského tábora SEZAM má hned tři důvody. Jedná se o zkratku SEniory ZAbaví Muzeum, dále sezamová semínka jsou blahodárná a prospěšná zdraví, což se může seniorům hodit.  A také Sezam je pohádková hora, v níž byli skryti loupežníci s Alibabou a senioři jsou přece od toho, aby vnoučatům četli a vyprávěli pohádky. Název pochází z hlavy bývalé kolegyně, muzejnice, která je již sama v seniorském věku.    

Na každý den je připraveno jiné téma, které se vztahuje k muzeu, městu a okolí.

 

Pondělí 19. srpna (Mgr. Eva Hladká a Mgr. Milena Veselá)

- komentovaná prohlídka výstavy Zdeňka Řezníčka, výtvarná dílna (ruční papír, autorský deník) na základě inspirace výstavou

Kdo byl třebíčský rodák Zdeněk Řezníček, od jehož narození uplynulo v letošním roce právě 120 let? Jak se otiskl do dějin poezie a jak se rodná Vysočina otiskla do jeho tvorby? Komentovaná prohlídka spoluautorek výstavy Otisky Staré Říše. Zdeněk Řezníček a jeho přátelé… poodkryje životní osudy, postoje a literární dílo básníka Vysočiny Zdeňka Řezníčka, jednoho z generačních druhů Jana Zahradníčka, spolupracovníka staroříšského vydavatele Josefa Floriana a blízkého přítele Bohuslava Reynka, petrkovského básníka, výtvarníka a překladatele.    

 

Úterý 20. srpna (Ing. Lukáš Křesina a Mgr. Jana Jelínková)

- prohlídka expozice Svět neživé přírody, workshop fotografování

Během přírodovědné vycházky do Týnského údolí si ukážeme, že i kousek od panelákového sídliště můžeme objevit krásný kout přírody. Povíme si něco o tom, jak tuto přírodu co nejlépe zachytit na fotografiích. Prohlédneme si Geopark u Židovského hřbitova a na to pak navážeme komentovanou prohlídkou muzejní expozice Svět neživé přírody.

 

Středa 21. srpna (Mgr. Pavlína Peřinková)

- exkurze – Mohelenská hadcova step

Cílem naší středeční exkurze bude NPR Mohelenská hadcová step. Jedinečné stepní louky a lesostepi pokrývající svahy nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas jsou domovem řady významných rostlinných i živočišných druhů. Předmětem výzkumů se území stalo již v polovině 19. století, v roce 1933 byla step vyhlášena za přírodní rezervaci.

 

Čtvrtek 22. srpna (Mgr. Jaroslav Bašta a Mgr. Eva Hladká)

- komentovaná prohlídka expozice muzea Člověk bojující a komentovaná vycházka do okolí

Co se stalo před 80 lety?

Společné pátrání po událostech ze dne 28. 8. 1944, kdy nad Třebíčí došlo k vzdušnému boji.

Dramatická událost se promítla do životů mnoha Třebíčanů, ale i amerických a německých vojáků. Postupně odhalíme známé stopy a indicie a z malých střípků složíme celý příběh.

 

Pátek 23. srpna (Mgr. Petra Zelenková, Mgr. Milan Noha)

- přednáška na téma poutě a hody, modrotiskový workshop

V Kraji Vysočina, který je znán svojí pobožností, se konají významné poutě s dlouhou tradicí.  K těm nejunikátnějším patří Karmelská pouť v Heřmanově ve Ždárském regionu či Křemešnická pouť na Pelhřimovsku. V září se také na Třebíčsku konají dvě poutě (v Přibyslavicích a v Dobré Vodě), ve smyslu pěšího putování do místa, kde se stal zázrak.

 

Přijďte okusit nový formát akce pro seniorskou kategorii.

Přihlásit se můžete do 30. června 2024 u Evy Novotné, e.novotna@muzeumtr.cz, 568 408 897 či osobně v Muzeu Vysočiny Třebíč.