Muzeum Vysočiny Třebíč

Krojované panenky na výstavě v Jihlavě

Ve vestibulu Krajského úřadu Vysočina v Jihlavě se od 3. 5. do 27. 6. 2024 můžete potěšit pohledem na precizní a obdivuhodně detailní práci Mistryň tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina, Marie Žilové a její dcery Evy Jurmanové, oceněných za výrobu zmenšených replik krojových součástek. Výstavu připravili pracovníci Muzea Vysočiny Třebíč ve spolupráci s oběma tvůrkyněmi. Vystavené krojované panenky jsou oblečeny do zmenšených replik lidových krojů některých podoblastí Horácka a Podhorácka. Obě mistryně se při své práci striktně drží tradičních technik, vzorů výšivek a původního materiálu, který se v dnešní době již těžce shání.

Obě mistryně řemesla zhotovují zmenšené repliky krojů na základě vlastní badatelské aktivity, studia dokumentace lidového oděvu a konzultací s odborníky. Celé jejich dílo čítající 297 kusů krojovaných panenek obsahuje vedle zmenšených replik lidového oděvu Horácka a Podhorácka také historické kroje dalších oblastí České republiky. Každá panenka je originálem se jménem a údajem o etnografickém regionu i užitém materiálu. Součástí celého souboru panenek jsou také tematicky zaměřené scenérie (např. dožínky, královničky, vynášení smrtky, svatba ad.).

Krojované panenky Marie Žilové a Evy Jurmanové byly s velkým úspěchem vystavované v několika muzeích v Kraji Vysočina i za jeho hranicemi. Tuto svým charakterem ojedinělou kolekci má nyní možnost získat do svých sbírek Muzeum Vysočiny Třebíč za přispění Kraje Vysočina.                                                                                                                                                                                                             

Kateřina Křížová