Muzeum Vysočiny Třebíč

Slavnostní předání ocenění v oblasti tradiční lidové kultury udělovaných Krajem Vysočina

V Kamenném sále třebíčského zámku se ve středu 17. dubna 2024 konalo Slavnostní předání ocenění v oblasti tradiční lidové kultury udělovaných Krajem Vysočina. V letošním roce byli titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina oceněni dva řemeslníci – zpracovatel kožešin Stanislav Novotný a košíkář Josef Pěnča. Oba představili svá řemesla divákům v sále, kde byli přítomni také zástupci Kraje Vysočina a Ministerstva kultury.

Stanislav Novotný se v současné době jako jeden z mála věnuje řemeslu zpracování kůží a kožešnictví, které bylo na území Kraje Vysočina v minulosti velmi rozšířené. Tuto technologicky i fyzicky náročnou práci provozuje s láskou a úctou k rodinné tradici již několik desítek let. Kromě vyčiněných kožešin (polotovarů) prodává také šité kožešinové výrobky – ušanky, kožené rukavice, ledvinové pásy, pracovní pomůcky a nástroje pro výcvik loveckých psů. Své produkty prodává po celém světě, například Inuitům do Kanady.

Josef Pěnča se košíkářství věnuje už čtyřicet let. Ovládá nejen samotnou technologii pletení vrbového proutí, ale vyzná se i v pěstování, vaření, loupání a štípání této suroviny. Zpočátku stříhal divoké proutí u rybníků a potoků, později se rozhodl věnovat košíkářství profesionálně a založil si vlastní prutníky – vrbové plantáže. Kromě užitkového zboží vytváří i dekorativní předměty. Každý rok svůj sortiment obohatí o nový produkt. Během své dlouholeté praxe navázal spolupráci s košíkáři z celé České republiky. Získané znalosti a zkušenosti předává dále nejen svým synům, ale i dalším zájemcům, pro které pořádá kurzy.

Během akce byl také prezentován nový nemateriální statek tradiční lidové kultury Kraje Vysočina – Tradiční herálecká maškara pod Žákovou horou. Kromě zástupce nositele statku, starosty Zdeňka Gregora byli na slavnosti přítomni v hojném počtu i samotní aktéři masopustní obchůzky. Diváci tak měli možnost kromě masky krávy vidět všechny tradiční

maškary, které chodí v průvodu – pasáčka, kašpárka, laufra se ženou, turky, kobylu, rasa, kominíka, žida, slaměného, policajta. Masky doprovodila kapela Šebkovanka. Herálecká maškara je svým provedením v Kraji Vysočina zcela unikátní. Nejenže má poměrně dlouhou tradici, první písemný doklad pochází z přelomu 19. a 20. století, ale v masopustní obchůzce tradičně chodí pouze muži a každá maska má svoji neměnnou podobu, význam a funkci.

Slavnost předání ocenění obohatili svými projevy hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Roman Fabeš, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury Zuzana Malcová, starosta Třebíče Pavel Pacal, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč Michal Zábrš a zastupující vedoucí Regionálního pracoviště TLK pro Kraj Vysočina Petra Zelenková. Celou slavností provázel moderátor Milan Noha.

Petra Zelenková a Kateřina Křížová

Tisková zpráva Ministerstva kultury ČR.