Muzeum Vysočiny Třebíč

Světlo ve stopách času

Lubomír Kerndl

Termín výstavy: 23. února – 7. dubna 2024

Místo konání: Muzeum Vysočiny Třebíč, zámecká konírna

Slavnostní zahájení výstavy: čtvrtek 22. 2. 2024 v 17 hodin

Na vernisáži zahraje frontman skupiny Lehká noha Petr Hradečný.
 

Lubomír Kerndl (*12. 10. 1954 v Brně) je umělec, autodidakt, experimentátor, který pracuje    s rozličnými materiály a ve své tvorbě proplouvá různými obory: je malíř, sochař, fotograf, básník, muzikant… Vystudoval technickou kybernetiku na elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického v Brně, založil polygrafickou firmu, věnuje se grafickému designu. Je členem Spolku výtvarných umělců Vysočiny a české surrealistické skupiny Stir Up. V mohelenském mlýně provozuje Galerii Čertův ocas, která představuje převážně tvorbu členů skupiny Stir Up, vydává surrealistickou revue Styxus. Žije a tvoří v Mohelně, svá díla signuje zkratkou svého jména v podobě Lukern. Vystavuje od roku 2004.

Vytváří nefigurativní malby s výrazným strukturálním projevem a kolážovanými prvky. V obrazech zaznamenává napětí a určitou naléhavost sdělení, které je následně podpořeno surrealistickým názvem. Menší formátem, ale výrazné projevem jsou automatické kolorované kresby – prvotní skica vzniká automaticky, bez soustředěné pozornosti autora, který v ní teprve dodatečně dohledává vhodné tvary a následným zásahem vytváří motiv, téma či příběh…

Kromě zmíněného surrealistického přístupu a intenzivního vnímání materiálu propojuje tvorbu Lubomíra Kerndla reflexe světla. Světlo v různých podobách a v různých přístupech hraje důležitou roli v malbě, ve fotografii, ale také v sochařském díle. Lubomír Kerndl se inspiruje tvaroslovím konkrétního kmene, jeho strukturou a kresbou, jeho individuální subjektivní dokonalostí či nedokonalostí. Světlo klouže po hladkých zaoblených tvarech, zvýrazňuje průhledy do vnitřního tajuplného prostoru sochy a proměňuje se v místě napojení odlišného materiálu.

Kontaktní osoba: Veronika Zábršová, tel.: 568 441 078, mob.: 737 765 768, v.zabrsova@muzeumtr.cz

 

Doprovodný program:

Úterý 27. února 2024, 16 hodin, dětská vernisáž.

Neděle 7. dubna 2024, 15 hodin, komentovaná prohlídka s autorem.

Neděle 17. března 2024, 9:30 – 11:30, výtvarný workshop pro dospělé s L. Kerndlem.

Neděle 17. března 2024, 14:00 – 16:30, LALTAP – výtvarný workshop pro děti s L. Kerndlem.

Program pro školy ve výstavě, po dobu konání výstavy, cena 30 Kč na žáka.

Kontaktní osoba – doprovodný program: Eva Novotná, tel.: 568 408 897, e.novotna@muzeumtr.cz