Muzeum Vysočiny Třebíč

Michael Dus - fotografie, výstava v galerii Tympanon

termín: 17. listopadu - 14. ledna 2024
vernisáž: 16. listopadu v 17:00 hodin

Michael Dus fotografoval převážně osoby -  významný je soubor snímků, na kterých Michael Dus zachytil disidenty Václava Havla a jeho manželku Olgu, Ivana Martina Jirouse a jeho ženu Julianu nebo Filipa Topola. Velkou část svých záběrů věnoval lidem v kruhu českobratrské evangelické církve nebo účastníkům různých akcích (v Oslavičce, na Zámostí v Třebíči, v Kostelním Vydří a jiných). Dalším tématem Dusových fotografií byla příroda a krajina.

Výstavu podpořilo město Třebíč.

Foto zde.