Muzeum Vysočiny Třebíč
Kdo byl klavírista Václav Jan Křtitel Tomášek? Musica Florea odpoví
a představí jeho romantickou tvorbu
 
Soubor Musica Florea v roce 2024 připomene 250 let od narození klavíristy Václava Jana Křtitele Tomáška. První koncert nového cyklu se uskuteční v Třebíči a bude věnován právě tomuto opomíjenému, ale významnému českému skladateli. Koná se již 10. ledna 2024 v Kamenném sále Muzea Vysočiny od 19:00 hodin, pod taktovkou dirigenta Marka Štryncla. Další následuje hned druhý den, 11. ledna od 19:30 v Obřadní síně Vysočanské radnice v Praze.
Jméno skladatele možná některým posluchačům nebude známé, Václav Jan Křtitel Tomášek byl ale skutečně velkou osobností české hudby 1. poloviny 19. století. Jako skladatel i pedagog měl velký vliv na vývoj moderní písně s českými i německými texty, výrazně ovlivnil v českém prostředí klavírní žánry a jejich směřování k romantickým formám a náladám. Založil dokonce hudební ústav zaměřený na výuku klavíru a skladby, který ve své době konkuroval pražské konzervatoři i varhanní škole.
Jeho klavírní kvartet op. 22, které je základem programu, dokonale ilustruje skladatelovu genialitu a skvělou obeznámenost s tehdejšími možnostmi raně romantických klavírů. Musica Florea a její host – excelentní klavíristka Petra Matějová – vás vezmou na výlet do raných dob romantismu a připomenou tvorbu tohoto hudebníka.
 
Koncert „Znamenitý klavírista Václav Jan Křtitel Tomášek“
Kdy: 10. 1. 2024, 19:00
Kde: Třebíč, Muzeum Vysočiny, Kamenný sál
Kdy: 11. 1. 2024, 19:30
Kde: Praha, Vysočanská radnice, Obřadní síň
 
Účinkuje: Musica Florea, dirigent: Marek Štryncl, hammerklavier: Petra Matějová