Muzeum Vysočiny Třebíč

Včerejší přednášku profesora Ungera a jeho kolegů „Moravské šibenice“ si přišlo poslechnout na pět desítek posluchačů. Profesor Unger představil výsledky jejich několikaleté práce, jeho kolegové přiblížili radosti i úskalí samotného výzkumu. Posluchači se zaujetím naslouchali historii hrdelního práva. Další zajímavosti vyplynuly ze závěrečné diskuse nadšených posluchačů s přednášejícími.

Více foto zde.