Muzeum Vysočiny Třebíč

Dny otevřených ateliérů na Vysočině jsou podzimní slavností umění, která má v našem kraji tradici již od roku 2011.

V muzeu bude moci navšítivit retrospektivní výstavu třebíčského malíře, grafika, textilního výtvarníka a sochaře Zdeňka Šplíchala, jednoho ze zakladatelů třebíčské umělecké Skupiny 4, která bude vystavovat v galerii Tympanon.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod zajišťuje organizaci celé akce, záštitu 13. ročníku Dnů otevřených ateliérů na Vysočině převzal Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.