Muzeum Vysočiny Třebíč

Ve středu 13. září od 17:00 hodin se v prostorách muzea Moravské Budějovice uskuteční přednáška členů spolku Jamník o zapomenuté hornické historii Jemnicka, o objevení a zpřístupnění starých štol na Jemnicku. 

Trio členů Jamníku, Richard David, Tomáš Klouda a dr. Petr Vedra představí posluchačům historii těžby stříbra a dalších kovů v jemnickém Podolí od středověku až do první poloviny 19. století. Kromě toho promluví i o jejich pátrání po štolách, obnovení a zpřístupnění dvou důlních děl. Součástí prezentace bude film ze znovuobjevených štol. Spolek Jamník získal kvůli své činnosti dokonce oprávnění důlní těžby od báňského úřadu – snad jako jediný dobrovolný spolek v České republice.   

 

Vstup: zdarma