Muzeum Vysočiny Třebíč

Včera proběhla již druhá komentovaná prohlídka s autory výstavy Davidem Zimolou z Muzea Vysočiny Jihlava a Milanem Vokáčem z Regionálního muzea Horního Pooslaví.  

Autoři výstavy nám přiblížili archeologické výzkumy realizované na Třebíčsku. 

 

Komentovaná prohlídka výstavy