Muzeum Vysočiny Třebíč

Včerejší muzejní noc v Muzeu Moravské Budějovice nám přiblížila činnost některých řemesel. S pernikářkou jste si mohli nazdobit perníček, u sedláře razit do kůže, kovář vás nechal vyrazit monogram a od hrčíře jste si mohli odnést vlastnoručeně vyrobený hrníček. Během divadélka loutkař vysvětlil, co vše za řemesla musel umět, aby vůbec pro nás mohl loutkové divadlo zahrát . "Quiz" a povídání o řemeslnících a tovaryších nám přiblížilo jejich činnost a život v Moravských Budějovicích.