Muzeum Vysočiny Třebíč

V dnech 16. - 17. května proběhl v Centru tradiční lidové kultry 26. Veletrh muzeí České republiky. S historií Centra nás seznámila Jitka Padrnosová ze Státního okresního archivu Třebíč, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč zavzpomínal na 25 ročníků Veletrhu muzeí a přiblížil nám digitalizaci sbírek v muzeu. Kolegové z Muzea Vysočiny Jihlava nám představili Muzejní akademii a novou expozici v Telči. Zástupci Památníku Lidice přiblížili využití virtuální technologie, kolegové z Muzea J. A. Komenského z Uherského Brodu zavzpomínali na 25 let MUSAIONfilmu... Firma Etna iGuzziny prezentovala ukázku moderních svítidel vhodných (nejen) do muzejních expozic. 

Děkujeme všem, kteří se veletrhu zúčastnili a obohatili svými příspěvky celý program. 

Foto zde.