Muzeum Vysočiny Třebíč

Přiblížíme vám život a práci místních řemeslníků a živnostníků na počátku 20. století. Čekají vás dílny, loutkové divadlo, zábavný kvíz a mnohé další.

Otevřeno od 17:00 do 20:00 hodin.
Vstup zdarma.