Muzeum Vysočiny Třebíč

Ve středu 3. května od 17:00 hodin v Muzeu Moravské Budějovice bude přednášet Ing. Lukáš Křesina na téma Za nerosty Třebíčska. 

Součástí je komentovaná prohlídka výstavy Geolog vypravuje. 

Vstup zdarma.