Muzeum Vysočiny Třebíč

V pátek 31. března v 17:00 hodin zahájíme sezonu v Muzeu Moravské Budějovice, a to vernisáží výstavy Geolog vypravuje. 

Výstava seznámí návštěvníky s významnou osobností Moravskobudějovicka, geologem Janem Kaláškem, a prostřednictvím jeho životního příběhu jim přiblíží geologické a mineralogické poměry širšího okolí Moravských Budějovic.