Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč bude ve dnech 16. - 17. května 2023 pořádat pro odbornou veřejnost 26. veletrh muzeí České republiky.

Kontaktní osoby:
Ing. Jaroslav Martínek, j.martinek@muzeumtr.cz
PhDr. Katina Lisá, k.lisa@muzeumtr.cz
Bc. Zdeňka Mrňová, z.mrnova@muzeumtr.cz