Muzeum Vysočiny Třebíč

Ve středu 26. dubna od 16:00 hodin proběhnou v zámecké konírně komentované prohlídky výstavy Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Třebíčsku.

Odborný výklad poskytnou kurátoři výstavy Mgr. Milan Vokáč, Ph.D. a Mgr. David Zimola.