Muzeum Vysočiny Třebíč

Třebíčská muzejní noc 2022

V pátek 10. června 2022 od 18:00–23:00 hodin

Vstup zdarma.

Akce v zámeckém areálu 10. června 2022: