Muzeum Vysočiny Třebíč

Co je dějepravné soutěžení

Dějepravné soutěžení pořádá Muzeum Vysočiny Třebíč společně se svými dobrovolnými spolupracovníky od roku 2004. Jedná se o soutěž v historických znalostech a dovednostech pro žáky 8. a 9. ročníků a jim odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Soutěžení se účastní 4-6ti členná družstva, čeká na ně 15-20 kontrol, kde zábavnou formou prokáží své znalosti z historie (dle tématu).

Cílem soutěže je nenásilnou a zábavnou formou podpořit povědomí žáků o českých i světových dějinách, zaměření na týmovou spolupráci, schopnost řešení nečekaných úkolů. Doplněk málo intenzívní výuky dějepisu na školách. Muzeum jako instituce k tomu disponuje kvalitním zázemím - ať už personálním (odborní pracovníci) nebo svým umístěním. Zámecký areál je pro podobnou soutěž jako stvořen. Od roku 2010 procházel ale areál rozsáhlou rekonstrukcí, proto jsme si vyzkoušeli, že soutěž je přenositelná i do jiných prostor (v roce 2011 a 2012 je pořádaná v areálu Městského koupaliště Polanka).

Na akci se družstva dostavují s nějakým společným jednotícím prvkem, nejlépe dobovým. Většinou se jedná a společné historické kostýmy, které si účastníci připravují dlouho před akcí a znamenitě pak doplňují atmosféru akce. Tyto kostýmy jsou také již součástí hodnocení.
S pomocí mapy pak soutěžící absolvují v libovolném pořadí kontroly umístěné v zámecké budově a přilehlém parku (v současnoti tedy v areálu koupaliště). Po skončení pak probíhá program (např. Šermířské vystoupení, promítání videa z právě skončené soutěže, divadlo apod.), během čehož jsou sečteny výsledky. Nejlepší týmy jsou odměneny knižní a věcnými cenami.
Na závěr také účastníci dostanou malou brožurku, kde jsou popsány všechny kontroly, správné odpovědi, nastíněny základní historické souvislosti, které jsme se snažili v soutěži ukázat, tak aby žáci měli v rukou zpětnou vazbu k právě „prožitým“ vědomostem.

Termín: 30. května 2022

Věková kategorie: 8. a 9. třídy ZŠ a jim odpovídající ročníky víceletých gymnázií

16. ročník soutěže v historických znalostech a dovednostech pro čtyř až šestičlenná družstva z jednotlivých škol. Čeká na ně přibližně 20 stanovišť, kde zábavnou formou prokáží nejen své znalosti, ale také šikovnost a schopnost reagovat na nečekané situace. Soutěže se mohou zúčastnit maximálně dvě družstva z jedné školy.

Přihlašování bude spuštěno na jaře 2022.