Muzeum Vysočiny Třebíč

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

ředitelky/ředitele Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace.

Kontaktní osoba pro případné další inoformace:
Pavla Böhmová, DiS., odd. kultury, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tel. 564 602 295,
e-mail: bohmova.p.@kr-vysočina.cz