Muzeum Vysočiny Třebíč

Vernisáží v galerii Tympanon 19. ledna 2023 v 17:00 bude zahájena výstava výtvarnice Drahomíry Malouškové - Ruce vlastního kmene. 

Autorka představí malbu, ve které osobitým způsobem zachycuje věci, prostředí a krajinu kolem sebe, ale i prostorovou tvorbu - kartonové objekty a reliéfy, které reflektují její myšlenky a způsob uvažování.